Maximale materiaalterugwinning bij Indaver ARP

Indaver ARP (Acid Recycling Plant) zet jaarlijks ruim 150 000 ton afvalbeitszuur om in zuiver zoutzuur en ijzeroxide. Dit doet zij in een eigen opwerkingsinstallatie op het terrein bij Tata Steel in IJmuiden. Het afvalbeitszuur komt van drie beitsbanen die de staalproducent gebruikt om, met behulp van zoutzuur, roest op staalplaten te verwijderen.

Gezuiverd zoutzuur

De ARP installatie – bestaande uit een reactor, cycloon, concentrator en een absorber met nageschakelde gaswassing – oxideert het vervuilde beitszuur. Na het opwerkingsproces is het vervuilde zoutzuur 100% schoon en bruikbaar als grondstof voor de beitsbanen. Ook blijft er zuivere ijzeroxide over, dat als grondstof dient voor de smeltovens en de pigmentindustrie.

Duurzame samenwerking

De samenwerking tussen Indaver en Tata Steel dateert van 2001. In 2015 hebben partners hun duurzame samenwerking voor een periode van nogmaals 15 jaar verlengd. Ook in 2015 heeft Indaver de ARP installatie van binnen en van buiten grondig gereviseerd. Hiervoor maakte Indaver gebruik van de nieuwste technische mogelijkheden en van duurzame materialen.

Toekomstbestendig

De revisie was een gecompliceerde logistieke opgave. De staalproductie gaat 24/7 door en heeft continu behoefte aan gezuiverd zoutzuur. Indaver ARP wist deze opdracht te volbrengen zonder dat Tata Steel er hinder van ondervond. Met deze grondige revisie is de ARP installatie toekomstbestendig en kan zij gedurende de nieuwe contractperiode Tata Steel efficiënt en duurzaam van gezuiverd zoutzuur voorzien.

Indaver ARP toont aan dat molecuulrecycling tot een 100% gesloten materiaalkringloop kan leiden. En zo concreet bijdraagt aan de realisatie van een circulaire economie, ook bij gevaarlijk afval.

Share this page