Indaver, nu ook toonaangevend in duurzaam ondernemen

De afgelopen jaren heeft Indaver een goede samenwerking opgebouwd met regionale sociale werkplaatsen. Dat leverde verschillende detacheringen op voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die zonder dat extra duwtje in de rug geen betaald werk zouden vinden. Indaver werd geroemd als ‘best practice’ vanwege deze partnerships met Sociale Werkbedrijven tijdens de juridische masterclass SROI georganiseerd door de NVRD. Daar zijn we best trots op! 

Toonaangevend in duurzaam ondernemen

Als strategische partner in duurzaam afvalbeheer kijkt Indaver verder dan afval benutten (planet) en resultaat boeken (profit). Naast de zorg voor de eigen medewerkers is ook de inzet van mensen die zonder re-integratie niet aan betaald werk komen (people) voor Indaver van wezenlijk belang. Dit bedoelt Indaver met duurzaam ondernemen, wij zien dit als een belangrijk aspect van duurzaam afvalbeheer. 

Kennis opbouwen en delen

Om kennis te vergaren en ervaringen uit te uitwisselen, heeft Indaver zich aangesloten bij verschillende netwerken & kennisplatforms, zoals De Normaalste Zaak, die zich richten op 'inclusief' ondernemen. Inclusief ondernemen gaat op voor werkgevers die iedereen een kans geven om naar vermogen deel te nemen aan het arbeidsproces. Hierbij mag u erop rekenen dat Indaver geen concessies zal doen op het vlak van veiligheid. Zoals u van ons gewend bent, heeft veilig werken voor ons de hoogste prioriteit, en dit blijft zo. 

Duurzaam ondernemen, samen met Sociaal Werkbedrijven én onze leveranciers

Om te zien waar aanvullende mogelijkheden liggen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, laat Indaver dit najaar organisatiescans uitvoeren. Arbeidsdeskundigen van Locus, onze partner in inclusief ondernemen, onderzoeken op meerdere locaties hoe taken te bundelen zijn tot passende werkplekken.

Hierbij wordt ook gekeken naar diensten die Indaver normaliter uitbesteedt. In de praktijk blijkt immers dat werkzaamheden als schoonmaak, catering, groenonderhoud en beveiliging zich het beste lenen voor uitvoering door arbeidsbeperkten. Met de uitkomst van de organisatiescans gaat Indaver aan de slag om de inzet van de doelgroep te verruimen en dit op passende wijze te organiseren. 

Informatie over de participatie- en quotumwet

In het sociaal akkoord (2013) kwamen kabinet, werkgevers en werknemers overeen om binnen 10 jaar 100.000 extra banen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid stelt zich garant voor 25.000 extra banen.

De quotumwet treedt in werking als onvoldoende voortgang wordt geboekt.  Indien eind 2015 landelijk geen 6.000 banen voor de doelgroep zijn gerealiseerd binnen het bedrijfsleven, moeten werkgevers die niet voldoen aan hun quotumpercentage jaarlijks een heffing betalen. Dit quotumpercentage bedraagt in 2017 circa 1,25 procent van de personeelsformatie en stijgt naar verwachting tot zo’n 2,5% in 2026.

Share this page