Een CO2-certificaat voor uw GFT- en groenafval!

Indaver wil haar impact op de lucht, bodem en water zo klein mogelijk houden. Dat doet zij onder meer door efficiënt om te gaan met materialen, in te zetten op energiebesparing en te investeren in duurzame energie opwek.

Met deze duurzame ambitie vooropgesteld, monitoren wij nauwgezet het energieverbruik op al onze locaties met behulp van de instrumenten en methodieken van de European Energy Directive èn conform de methodiek van de CO2 prestatieladder. Sinds 2012 berekent Indaver jaarlijks haar CO2 footprint en streeft ernaar deze te verkleinen door haar energieverbruik verder te verlagen en door productie van kwalitatieve grondstoffen uit afval. De compost en biomassa producten, die wij uit uw GFT- en groenafval produceren, worden weer nuttig gebruikt waardoor verbruik van fossiele grondstoffen elders binnen de materiaalkringloop vermeden wordt.

Op verzoek verstrekt Indaver haar klanten een CO2 certificaat op maat voor het aangeleverde tonnage GFT- en groenafval. Met dit CO2 -certificaat verklaart Indaver dat bij Indaver aangeleverd organisch materiaal op duurzame wijze is verwerkt tot hoogwaardige compost en biomassa. Gebruik van deze duurzame producten in plaats van fossiele alternatieven voorkomt de uitstoot van het broeikasgas CO2 en is dus goed voor het milieu. De vermindering van CO2 -uitstoot wordt berekend als het verschil tussen inzet van compost als bodemverbeteraar in plaats van veen of kunstmest, aangevuld met de inzet van biomassa in plaats van fossiele brandstoffen om energie op te wekken.

Share this page