Media-aandacht voor de kwaliteit van compost

Tijdens een tweetal reportages van EenVandaag is in december 2022 aandacht besteed aan compost. De redactie van het programma had diverse compostmonsters verzameld en deze laten analyseren. Ondanks dat de compost van Indaver niet onder de loep is genomen, staan wij graag stil bij de reportages van EenVandaag. Want er is twijfel gezaaid over de kwaliteit van onze compost. We zetten voor u de feiten op een rijtje.

Onze compost is een kwaliteitsproduct

Compost valt onder de meststoffenwet. Indaver houdt zich aan de normen van deze wet en laat haar compost daartoe met grote regelmaat analyseren. Onze compost voldoet verder aan de nog striktere normen van Keurcompost. Indaver streeft naar productie en levering van een bodemverbeteraar van de hoogst mogelijke kwaliteit en draagt daarmee haar steentje bij aan de circulaire economie.

Pesticiden in onze compost?

Compost wordt gemaakt van groente,- fruit en tuinafval aangevuld met etensresten. Omdat er nog steeds allerhande pesticiden worden gebruikt om onkruid en ongedierte te bestrijden is het niet meer dan logisch dat het gft-afval restanten van bestrijdingsmiddelen bevat die vervolgens ook terug te vinden zijn in de compost.

Door wijdverbreid gebruik van azolen voor de bestrijding van schimmels op akkers en in tuinen, worden residuen van deze bestrijdingsmiddelen in lage concentraties aangetroffen in de natuur en dus ook in het GFT-afval waarvan wij compost maken. Dit gebruik van azolen voor de bestrijding van schimmels heeft een keerzijde omdat sommige schimmels azolen-resistent worden. Azolen worden namelijk ook toegepast in antibiotica. De behandeling van een patient kan door ontstane resistentie complicaties opleveren omdat een antibioticakuur dan niet meer aanslaat. Een verbod op het gebruik van azolen zal de concentraties in de natuur op termijn verder doen afnemen en daarmee de risico’s op de vorming van azolen-resistente schimmels verkleinen.

De resistente schimmels waarover in de reportage van EenVandaag werd gesproken, komen niet in onze compost voor. Dit heeft Eenvandaag ook niet onderzocht. De Vereniging Afvalbedrijven is betrokken bij onderzoek door het RIVM en de Wageningen Universiteit dat plaatsvindt naar het vóórkomen van resistente Aspergillus schimmels en de mogelijke gezondheidsrisico’s die hieruit ontstaan. Het blijkt dat resistente Aspergillus schimmel op veel plaatsen in de natuur voorkomt, maar ook dat de resistente schimmels tijdens een goed composteerproces worden afgebroken. In compost worden deze resistente schimmels daarom juist niet aangetroffen.

Hoe zit het met PFAS?

Ook voor PFAS geldt dat dit breed in de samenleving aanwezig is. Zoals duidelijk blijkt uit een recente publicatie van Arcadis ‘PFAS in producten en afvalstromen’, bevatten vrijwel alle producten die vuil- of waterafstotend zijn PFAS. Hiertoe behoren ook veel producten die in contact komen met voedingsstoffen of die in de lucht of bodem belanden. Onder meer via drinkwater en verpakkingen belanden PFAS restanten in voedsel. Via het GFT-afval komen deze ook terecht in onze compost.

De overheid is aan zet: stop PFAS productie en beperk pesticidegebruik

Boris Van der Ham, voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven, benadrukt in zijn interview met EenVandaag dat het lage concentraties zijn die er zijn gevonden. "Het is dus nog niet een onmiddellijk gevaar, zeggen ook het RIVM en de Wageningen Universiteit, maar het hoort er niet in. Wij zeggen ook als vereniging dat de overheid er samen met Europese overheden voor moet zorgen dat de pesticiden en de PFAS moeten worden teruggedrongen." Namens de composteerders roept de VA de overheid op om haast te maken met de lobby binnen Europa voor een productieverbod van PFAS. Daarnaast pleit de VA voor striktere normen voor pesticidegebruik.

Een ding moet duidelijk zijn: Indaver kan pesticiden en PFAS niet verwijderen uit de compost. Verwijdering van deze verontreinigingen vraagt om verbranding van het organische materiaal op hele hoge tempertuur. Hiermee vernietigen we niet alleen de PFAS en pesticides, maar ook de compost. Daarom vragen wij de overheid om in actie te komen. Wij produceren automatisch schonere compost, als het GFT-afval geschoond is van deze onzichtbare verontreinigingen.

Share this page