Bio Power Alphen biedt duurzame oplossing voor gemeentelijk GFT-afval

In de zomer van 2014 heeft Indaver Nederland haar innovatieve GFT-vergister Bio Power in Alphen aan den Rijn in gebruik genomen. Daarmee biedt Indaver gemeenten een duurzame oplossing voor hun organische afval. Bio Power Alphen heeft een verwerkingscapaciteit van 75 000 ton GFT-afval per jaar. Indaver investeerde 16 miljoen euro in deze vergister.

Materialenkringloop

Deze wijze om GFT-afval te verwerken tot nieuwe producten past uitstekend bij de duurzame afvalverwerking die Indaver de gemeenten wil aanbieden. De gemeente Alphen aan den Rijn, waar de hypermoderne vergister is gebouwd op de al bestaande composteerlocatie van Indaver, is dan ook zeer verguld met Bio Power Alphen. Immers, met de vergistingsinstallatie sluit Indaver opnieuw een deel van de materialenkringloop en is het GFT-afval van de gemeente de basis voor nieuwe producten.

De vergistingsinstallatie haalt 4 nieuwe producten uit het GFT-afval:

  • groen gas
  • vloeibare CO2
  • compost
  • biomassa

Groen gas

Het vochtige, organische afval dat bij Bio Power Alphen wordt aangeleverd, komt in een van de twee vergistingstanks terecht. Daar blijft het materiaal circa 24 dagen opgeslagen onder speciale condities. Zo zit er geen zuurstof in de tanks, ligt de temperatuur op 55°C en wordt het organische materiaal continu geroerd. Bacteriën breken in die periode het materiaal af. Bij dit proces komt biogas vrij. De installatie vangt het biogas af en werkt het op tot groen gas.

Aardgasnet

Twee maanden na het in werking stellen van Bio Power Alphen had het opgewerkte groen gas al dezelfde kwaliteit als aardgas. Dat is ongekend snel voor een nieuwe vergistingsinstallatie. Sindsdien levert Indaver het groen gas dan ook aan het aardgasnet. De maximale capaciteit ligt op 5 miljoen m3 per jaar. Die hoeveelheid komt overeen met het jaarlijkse gasverbruik van zo'n 3 400 gezinnen.

Vloeibare CO2

Bij de opwerking van biogas tot groen gas komt CO2 vrij. Dit komt niet in de atmosfeer terecht maar de installatie comprimeert het tot vloeibare CO2. De maximale productie van vloeibare CO2 bij Bio Power Alphen bedraagt 5 000 ton per jaar. Met name de glastuinbouw neemt vloeibare CO2 af om de groei van planten te stimuleren. Voor Indaver is dit een tijdelijke afzetmarkt. Er zijn mogelijkheden om vloeibare CO2 hoger in de kringloop terug te brengen, namelijk als grondstof voor de chemie.

Bio-methanol

Indaver werkt momenteel met ketenpartner BioMCN uit Delfzijl aan de toepassing van vloeibare CO2 in bio-methanol wat als toevoeging diesel en benzine kan vergroenen. Ook is bio-methanol geschikt als grondstof voor de productie van verf en kunststoffen.

Droogijs

De vloeibare CO2 van Bio Power Alphen is ook op te werken tot droogijs (koolzuursneeuw). Dit product is zeer geschikt voor het milieuvriendelijk koelen van levensmiddelen tijdens transport. Ook bij deze producttoepassing loopt Indaver voor de troepen uit. De transportsector staat onder grote druk en heeft vooralsnog weinig oog voor biobased grondstoffen vanwege het wat hogere prijskaartje. Voor Indaver is echter duidelijk dat vloeibare CO2 als biobased product toekomst heeft en uitstekend past bij haar visie op duurzaam hergebruik van afval.

Compost en biomassa

Na de vergisting blijft er digestaat over. Bio Power Alphen kan dit verwerken tot hoogwaardige compost, die geschikt is als natuurlijke bodemverbeteraar. Met name de land- en tuinbouwsector neemt deze compost af. De capaciteit ligt jaarlijks op 33 000 ton.

Uit het GFT-afval wordt bij inname de wat grotere houtachtige fractie geselecteerd die zich minder snel laat composteren. Na opwerking levert dit jaarlijks 1 000 ton biomassa op die naar de biomassa-energiecentrales gaat.

Feestelijke opening

Op 16 april 2015 heeft Indaver haar nieuwe vergistingsinstallatie geopend. Voor de inwoners van Alphen aan den Rijn was het op dat moment al meer dan een half jaar duidelijk dat het scheiden van GFT-afval zinvol, duurzaam en lonend is.

Share this page