Gemeente Alphen aan den Rijn kiest voor rijden op Groengas

Sinds 2014 produceert Indaver uit regionaal ingezameld GFT-afval op de locatie in Alphen aan den Rijn al 4 hoogwaardige producten: naast compost en biomassa ook  vloeibare CO2 én Groengas. Dit Groengas wordt ingebracht in het aardgasnetwerk. Bio Power Alphen produceert  voldoende Groengas om jaarlijks 3 400 gezinnen in hun aardgasbehoefte te voorzien. We zijn zeer verheugd dat de gemeente Alphen aan den Rijn de mogelijkheid benut om haar wagenpark te voorzien van schoon én duurzaam Groengas waarbij Pitpoint garandeert dat het afkomstig is van onze Bio Power installatie.

 Wethouder Tseard Hoekstra (Gemeente Alphen aan den Rijn): “Deze samenwerking sluit prachtig aan bij de regionale ambitie om toe te werken naar een economie waarin afval niet meer bestaat maar juist als grondstof gebruikt wordt. Indaver kan het ingezamelde GFT-afval omzetten in Groengas dat door PitPoint wordt verkocht aan de pomp. De Gemeente Alphen aan de Rijn rijdt zelf overigens al met 29 auto’s van haar wagenpark op deze schone brandstof. Met deze samenwerking stimuleert de Gemeente Alphen aan den Rijn ondernemers om de overstap naar schoon en duurzaam rijden te maken en tegelijk de lokale circulaire economie te bevorderen.“

Recentelijk zijn de Gemeente, Indaver en PitPoint1 clean fuels -de bouwer en exploitant van het tankstation- een groene samenwerking gestart. Centraal hierin staat dat lokaal geproduceerd Groengas, uit ingezameld GFT-afval ook gebruikt kan worden als brandstof.  Eind maart jl. heeft wethouder Tseard Hoekstra van de gemeente Alphen aan den Rijn het nieuwe CNG/Groengas-tankstation in Alphen aan den Rijn officieel geopend. 

Gemeenten én ondernemers kunnen er ook voor kiezen om nóg een stapje verder te gaan in de vergroening van hun wagenpark door bewust te kiezen voor Groengas in plaats van CNG. PitPoint zorgt er vervolgens voor dat het volume CNG dat getankt wordt, verduurzaamd wordt door afgifte van een Groengas-verklaring. Hierop staat het volume vermeld dat is getankt en de Groengas-bronnen zoals afvalverwerker Indaver.

1 PitPoint is gespecialiseerd in het produceren en aanbieden van schone brandstoffen. Met een landelijk netwerk van tankstations voor CNG (Compressed Natural Gas) en LNG (Liquid Natural Gas) biedt zij brandstoffen aan met een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx, en CO2 dan benzine en vooral diesel. Deze ‘clean fuels’ dragen zo direct bij aan een betere luchtkwaliteit en dus aan de gezondheid.

Share this page