Ambitieus afvalbeheer

De rijksoverheid is veeleisend en ambitieus op het gebied van milieu in het algemeen en afval in het bijzonder. Gemeenten hebben de plicht om huishoudelijk afval goed, duurzaam en tegen acceptabele kosten te verwerken. Zij hebben echter ook te maken met vergaande bezuinigingen. Investeringen in benodigde kennis over de inzameling, sortering en recycling van afval zijn lastig te realiseren. Daarnaast ontbreekt vaak de kennis om de gescheiden ingezamelde afvalfracties te vermarkten.

Indaver beschikt over een compleet aanbod op het gebied van een duurzaam, economisch verantwoord afvalbeheer.

Uw dienstverlenende partner in afvalbeheer

Indaver biedt gemeenten haar brede kennis en jarenlange ervaring aan. Als meedenkende partner kan zij de gehele afvalketen beheren en u ondersteunen bij het realiseren van uw ambities. Zo beschikken wij verspreid over Europa over meerdere hoogwaardige installaties voor de bewerking, recycling en verbranding van afvalstromen. Onze geavanceerde afvalbeheersystemen zorgen onder meer voor geborgde en gecertificeerde processen. De betrouwbare rapportages zijn 24/7 te raadplegen.

Niet in de laatste plaats beschikt Indaver over hoogopgeleide specialisten, zij maken het verschil. Indaver investeert continu in de verdere kennisopbouw van al haar medewerkers.

Het exploiteren van gespecialiseerde afvalverwerkingsinstallaties en het beheren van intelligente afvalbeheersystemen zijn onze kerntaken. Samen met u verbeteren we continu het recyclingpercentage en verkleinen we de CO2-voetafdruk. En dat tegen een realistische prijs.

Share this page

Contact

Robert Jansen
Tender Manager
t +31 78 6306 726