Hoge eisen aan duurzaam afvalbeheer

Gemeenten hebben de zorgplicht voor het huishoudelijk afval dat binnen de gemeentegrenzen wordt aangeboden. Het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) stelt dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gerecycled moet worden. Dat is geen geringe opgave.

Indaver benadert deze duurzame ambitie met een gezonde dosis realisme. Ook op dit gebied zoeken wij naar de beste balans voor uw afvalbeheer, altijd vanuit twee van onze kernwaarden: ‘gericht op resultaat’ en ‘met oog voor mens, veiligheid en milieu’.

Afval als bron van grondstoffen

Duurzaam afvalbeheer is beter voor het milieu en kan gepaard gaan met een kostenreductie. Goed gescheiden fracties kunnen immers als grondstof hergebruikt worden en leveren vaak ook geld op.

Om tot die hernieuwbare grondstoffen te komen, zijn robuuste installaties met de nieuwste technologieën nodig evenals kennis van de markt. Indaver kiest voor een pragmatische aanpak die gebruikmaakt van bewezen technieken om zo te komen tot betaalbare oplossingen. Wij weten daarmee het evenwicht te bewaren tussen recycling prestaties, milieuwinst en kostprijs. Indaver wil het aan haar toevertrouwde afval – ruim 5 miljard kilo in 2013 – optimaal benutten. Zij heeft de ambitie om: 

  • 40% van het afval te recyclen en daarnaast
  • uit 50% van het afval energie terug te winnen. 

Duurzame relaties

Bij Indaver gaat duurzaamheid verder dan uw afvalbeheer. Wij hechten aan langdurige relaties met onze opdrachtgevers en partners; niet voor niets is een van onze kernwaarden ‘in wederzijds vertrouwen’.

Daarnaast investeren wij in solide samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen, onderzoeksinstituten, brancheorganisaties en andere specialisten.

Share this page

Contact

Robert Jansen
Tender Manager
t +31 78 6306 726