Continue verbetering afvalverwerking

Naast de investeringen in nieuwe installaties, zorgt Indaver er ook voor dat bestaande installaties zijn uitgerust met de best beschikbare technieken. Dankzij een continu verbeterprogramma blijft het operationeel rendement optimaal en waar mogelijk breiden wij de capaciteit uit.

Kunststof-sorteerinstallatie

Een mooi voorbeeld is de PMD-sorteerinstallatie in Willebroek (België). PMD staat voor Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. In België wordt al ruim 20 jaar met groot succes PMD ingezameld, om dit materiaal vervolgens te sorteren in recyclebare deelfracties. In 2013 heeft Indaver haar PMD-sorteerinstallatie grondig gereviseerd. Een betere stroomlijning van het sorteerproces zorgt ervoor dat de capaciteit fors kon worden uitgebreid tot 40.000 à 45.000 ton PMD per jaar. Daarnaast is de kwaliteit (zuiverheid) van de gesorteerde fracties sterk verbeterd. In Willebroek, dat een goede ligging heeft voor Zuid-Nederland, is nu capaciteit voorhanden om KFF+ te sorteren.

Vergistingsinstallatie voor reststromen van voedings- en genotmiddelenproductie

In 2006 heeft Indaver in een joint venture met Laarakker Groenteconserven een speciale vergistingsinstallatie gebouwd. EcoFuels in Well is geschikt voor de verwerking van organische reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. In de oorspronkelijke opzet werd het geproduceerde biogas omgezet in groene elektriciteit. Voortschrijdend inzicht leidde in 2010 tot een investering in een gasopwerkinstallatie. Deze zet het biogas om in groen (aard)gas (voor levering aan het aardgasnetwerk), vloeibare CO2 en proceswater.

Installatie voor regeneratie zoutzuur

Bij Tata Steel in IJmuiden herwint Indaver ARP (Acid Recycling Plant) sinds 2001 het zoutzuur. Tata Steel gebruikt zoutzuur om roest te verwijderen dat ontstaat bij de staalproductie. De recyclingsinstallatie produceert herbruikbaar zoutzuur en ijzeroxide. Beide zijn een grondstof voor de staal- en pigmentindustrie.

Indaver is voortdurend bezig om dit proces nog efficiënter te maken en werkt aan een complete revisie van deze installatie.

Share this page