Innoveren in afvalbeheer is noodzakelijk

Gemeenten eisen de meest rendabele oplossing voor hun afvalstromen. Dat is geheel terecht, zij werken immers met gemeenschapsgeld. Nieuwe technologieën maken een duurzamer en rendabeler afvalbeheer mogelijk. Indaver heeft een constante focus op innoveren. Zonder klantgerichte innovatie kunnen wij onze missie ‘toonaangevend in duurzaam afvalbeheer’ niet waarmaken.

Samenwerking in onderzoeksgroepen

Aan geslaagde innovaties gaat een lange weg vooraf. Indaver volgt nieuwe technologische ontwikkelingen op de voet. We werken nauw samen met universiteiten, specialisten en brancheorganisaties. Gezamenlijk geven we kansrijke ideeën en concepten de ruimte en structuur om zich te vormen tot een project en wellicht uiteindelijk tot een investeringsvoorstel.

Recycling van fosfor

Fosfor recycling is een duidelijk voorbeeld waarbij Indaver zich gecommitteerd heeft om een veelbelovend concept nader te onderzoeken. Fosfor komt voor in dierlijke mest, organisch-biologisch afval, afvalwater, waterzuiveringsslib en verbrandingsassen. Terwijl de vraag naar fosfor groeit, neemt de grondstofvoorraad af. Een internationaal netwerk onderzoekt de mogelijkheden van fosfor recycling. Indaver is partner in dit netwerk en brengt haar kennis in afval- en materialenscheiding in.

Organische reststromen als veelzijdige grondstof

Een andere vernieuwende weg die Indaver bewandelt, is de verdere benutting van organische reststromen. Het GFT-afval is een veelomvattende grondstof voor allerlei geavanceerde toepassingen. Wij nemen deel aan innovatieve onderzoeksgroepen om hoogwaardigere toepassingen in de toekomst mogelijk te maken. Denk onder meer aan de productie van bioplastics als alternatief voor niet afbreekbare plastics.

Share this page

Contactpersoon voor benutting organische reststromen

Joop Suurmeijer
t +31 78 6306 728

Contactpersoon voor Indaver Molecule Management

Eric Moerman
t +32 3 575 67 24