Diensten op locatie

Indaver verleent verschillende soorten diensten op locatie.

On-site operatoren

Een operator zorgt ervoor dat er containers beschikbaar zijn, dat uw afval naar centraal gelegen verzamelplaatsen wordt gebracht en eventueel opgebulkt of herverpakt wordt. Hij zorgt er ook voor dat het tijdig en op de juiste manier opgehaald wordt en naar de juiste verwerkingsinstallatie wordt gestuurd. Het ligt voor de hand dat hij problemen of non-conformiteiten meldt en nauw contact houdt met uw team. Indaver-operatoren zijn goed opgeleid; ze werken volgens strenge normen en strikte instructies. Ze verlenen u een betrouwbare, tijdsbesparende en hoogefficiënte dienst. 

Operatoren kunnen ook een administratieve functie hebben. In dat geval zorgen ze voor alle documentatie met betrekking tot transporten en houden ze alle voorraadbewegingen bij. Ze garanderen de traceerbaarheid en brengen regelmatig verslag uit.

TWM-coördinatoren

Onze TWM-coördinatoren spelen een centrale rol bij de implementatie en de follow-up van contracten en de serviceniveau-overeenkomsten. Ze leveren en/of checken work flows (werkstromen), vaten, de staat van bestikkering en bebording, enzovoort. Ze organiseren veiligheidsrondes op locatie met specialisten, ze verlenen deskundig advies over de organisatie van uw afvalbeheer en signaleren en implementeren samen met de accountmanagers mogelijke verbeteringen daarin.

De TWM-operatoren en -coördinatoren spelen een belangrijke rol in de relatie tussen Indaver en de klant. Ze zijn goed op de hoogte van uw specifieke situatie en van de werkstromen van Indaver. Dit garandeert een optimale samenwerking.

Mobiele teams

Naast de vaste operatoren is er ook een mobiel team van specialisten beschikbaar. Dit zijn getrainde veiligheidsadviseurs die gewend zijn met gevaarlijke stoffen en situaties om te gaan. Ze worden ingezet voor saneringen na verontreiniging en voor ontmantelingsprojecten. Het team wordt ook ingeschakeld ter ondersteuning van lokale operators en coördinatoren, in geval van ziekte, vakantie of speciale opdrachten.

Share this page