Administratieve ondersteuning

Indaver kan zo nodig ook uw orderverwerking en administratie op zich nemen, alle nodige attesten en documenten leveren en heel de exportadministratie verzorgen. Om u te helpen bij de verwerking van deze gegevens, bieden we facturering op maat. Ook is het mogelijk uw interne kostenallocatie en rapportering op uw wensen aan te passen.

Om dit administratieve proces te vergemakkelijken, heeft Indaver geïnvesteerd in SAP, een geïntegreerd datamanagementsysteem  voor meer efficiëntie en transparantie. Met onze online ‘Customer Zone’ krijgt u volledige toegang tot online plannings-, administratie- en rapporteringstools. Indaver kan geïntegreerde rapportering verzorgen door de gegevens van verschillende klantvestigingen te combineren.

Met deze combinatie van datamanagementsystemen, online toegang tot real-time gegevens en tools op maat wordt de administratie voor uw afvalbeheer u VOLLEDIG uit handen genomen, zodat u zich op uw corebusiness kunt concentreren.

Online klantenportaal

De Customer Zone, het online klantenportaal van Indaver, geeft klanten 100% inzicht en en overzicht over hun afval. De klant kan de kosten en hoeveelheden van zijn afvalstoffenpakket de klok rond in detail en via totaalverslagen doornemen. Voorts garandeert een elektronische "Disposal Planning Request" dat de uitgewisselde informatie juist en volledig is en dat ze gemakkelijk kan worden gevolgd. Zo kan de klant zijn complexe afvaladministratie efficiënt beheren. De Customer Zone biedt de klant volledige transparantie en controle en draagt op die manier aanzienlijk bij tot betere efficiëntie en foutloze verwerking van uw aanvragen.

Share this page