Continu verbeteren

Verbeteren van Operational Performance

Om  veilige, verantwoorde en kosteneffectieve oplossingen te bieden voor uw afvalstromen, speelt de locatie en schaalgrootte van onze installaties een rol, maar ook de efficiënte exploitatie daarvan.
Daarom investeren we niet alleen in nieuwe installaties, maar ook in verbeteringen aan bestaande installaties. Dankzij een continu verbeterprogramma blijft het operationeel rendement optimaal. Verbeteringen hebben te maken met verhogen van capaciteit of van (energie) opbrengst. Ook het verbeteren van kwaliteit of veiligheid is een blijvend aandachtspunt.

In een breed pakket van verwerkingsmogelijkheden

Indaver heeft in Europa een zeer breed pakket aan verwerkingsmogelijkheden voor afval. Het beslaat opties voor recovery (denk aan papier, plastic, compostering, of ook destillatie van solventen en recycling  van kwikhoudende lampen); waste-to-energy (draaitrommelovens, roosterovens, wervelbed ovens) en tot slot, indien er geen andere optie is, veilige, verantwoorde berging (physicochemie, deponie).

Share this page