Continu innoveren

Invullen van klantenbehoeften

Indaver’s inspanningen op het gebied van innovatie hebben vooral te maken met de veranderende markt, stringentere eisen op het gebied van wetgeving en toenemende klantwensen.
 

Technologische innovatie: Indaver investeert niet alleen in verbeteren van efficiëntie, maar ook in technologische zaken die tegemoet komen aan uw wensen. Zo is het voor ons als specialist belangrijk om ons aan te passen aan steeds complexere en wisselende afvalstromen; ook staat flexibiliteit hoog op onze prioriteitenlijst.

Dienstinnovatie: Ook in onze dienstverlening staan wij niet stil. We blijven investeren in de ontwikkeling van systemen die efficiency in de afhandeling bevorderen en die meer transparantie bieden. Ook doen we ons best het gehele dienstenpakket mee te laten bewegen en optimaal aan te laten sluiten bij uw processen en behoeften als klant.


Belangrijke drivers voor de ontwikkelingen  zijn meer flexibiliteit, meer duurzaamheid en/of meer kostenefficiëntie. Voor wat betreft duurzaamheid is het belangrijkste aandachtsgebied op dit moment de terugwinning van energie en materialen.

 

Share this page