Toonaangevend in duurzaam afvalbeheer

Indaver tilt intelligent afvalbeheer naar een hoger niveau door evenwichtige en vernieuwende oplossingen aan te bieden waarin milieu, economische leefbaarheid en risicobeheersing hand  in hand gaan. 

Toonaangevend door continu investeren

Indaver kiest steeds voor de beste beschikbare technologieën om de afvalstromen van haar klanten te verwerken. We houden voortdurend gelijke tred met de technologische vernieuwingen, wettelijke aanpassingen en maatschappelijke evoluties.

Toonaangevend door continu verbeteren

We verbeteren onze installaties continu om nog meer materialen en energie uit afval te halen en de verwerking van afvalstromen nog effectiever te maken. We werken samen, ook over de regio’s heen, om operationele efficiëntie en processen te optimaliseren. Doel is daarbij onze kwaliteit en daarmee uw klanttevredenheid voortdurend te verbeteren.

Toonaangevend door continu innoveren

Innovatie is onze drijvende kracht. We investeren in onderzoek en ontwikkeling om steeds weer de standaard voor afvalbeheer te kunnen zetten. We zoeken voortdurend naar nieuwe en efficiëntere manieren om materialen en energie terug te winnen. Zo willen we maximaal materialen hergebruiken door afvalstoffen af te breken tot op moleculair niveau en deze moleculen te recupereren voor hergebruik: Indaver Molecule Management.

Share this page