Total Waste Management Systemen

Duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit verankeren in de organisatie

Duurzaamheid is niet iets dat je ‘erbij’ doet als bedrijf. Wie ervoor kiest om zo duurzaam mogelijk te ondernemen, moet dit in de organisatie borgen.
Indaver heeft managementsystemen die haar duurzame aanpak verankeren in de organisatie. Deze systemen bewaken veiligheid, kwaliteit en onze invloed op het milieu. Via ons databeheer en e-reporting heeft u als opdrachtgever 24/7 volledig zicht op de afhandeling van uw afvalstoffen.

Gegarandeerde kwaliteit en veiligheid

Indaver sluit geen compromissen aangaande de veiligheid en regelgeving. We zijn ons zeer bewust van de risico’s die gepaard gaan met het beheer en de verwerking van (gevaarlijke) afvalstromen.
Onze procedures, organisatie en manier van werken zijn dan ook volledig afgestemd op de hoge standaarden die gelden in de farmaceutische en chemische industrie. Indaver is ISO gecertificeerd. Een volledig overzicht van alle certificeringen per vestiging vindt u hier. Ook intern wordt de toepassing van de managementsystemen die de veiligheid, betrouwbaarheid en traceerbaarheid van onze processen garanderen, regelmatig gecontroleerd.

Sterke ERP-systemen

Indaver heeft fors geïnvesteerd in het ontwikkelen en implementeren van betrouwbare ERP (Enterprise Resource Planning)-systemen. Zij vormen de basis voor een snelle planning, facturatie op maat en uitgebreide rapportage over kosten en tonnages. Daarnaast biedt Indaver een barcoderegistratiesysteem aan voor de afvalregistratie ter plaatse. De combinatie van beide systemen zorgt voor een waterdicht traceersysteem.

Share this page

Uniek online klantenportaal voor meer efficiëntie en volledig inzicht

De Customer Zone, het online klantenportaal van Indaver, geeft klanten  100% inzicht en overzicht in de status van hun afval. De klant kan de kosten en de hoeveelheden van zijn afvalstoffenpakket rond de klok inkijken, op detailniveau en via totaalrapportages. Bovendien verlopen de afvoerplanningsaanvragen via elektronische weg waardoor informatie-uitwisseling gegarandeerd correct en volledig is en gemakkelijk opgevolgd kan worden. Op die manier kan  de klant zijn complexe afvaladministratie efficiënt beheren. De Customer Zone biedt de klant volledige transparantie en controle, en levert daarbij een forse bijdrage aan de efficiency in aanvragen en de afhandeling daarvan.