Zorgsector

In België

Abesco, België
Nieuwe mogelijkheden voor RMA

ABESCO werd 15 jaar geleden opgericht door een team van preventieadviseurs en milieucoördinatoren dat bedrijven wilde ondersteunen op vlak van veiligheid en milieu. ABESCO is een adviesbureau en ondersteunt bedrijven en overheden bij het uitwerken van een veiligheids- en milieubeleid, studies, opleidingen enzovoort. Voor een aantal bedrijven waaronder diverse verzorgingsinstellingen werkt ABESCO als externe milieucoördinator. In opdracht van OVAM en in samenwerking met partners uit het ziekenhuiswezen, voerde ABESCO een onderzoek uit naar alternatieve manieren om risicohoudend medisch afval (RMA) te verwerken. In 2014 leidde dat tot een aanpassing in de wetgeving. Sarah Janssens, Division Manager van ABESCO, vertelt meer over die studie en de huidige stand van zaken. Lees hier het volledige verhaal

Ziekenhuis Oost-Limburg, België
Te veel afval door de wegwerpcultuur in ziekenhuizen?

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) creëerde in 2014 zo’n 873 ton niet-risicohoudend medisch afval (NRMA) en 226 ton risicohoudend medisch afval (RMA). Medisch afval mag niet hergebruikt worden vanwege het besmettingsgevaar, dus jaarlijks gaat er vanuit het ZOL alleen al meer dan 1000 ton afval door de verbrandings-oven. Risicohoudend medisch afval wordt verbrand in een speciale draaitrommeloven om een volledige vernietiging van contaminanten (besmettelijke deeltjes) te verzekeren. Verbranding is echter niet de meest milieuvriendelijke en allerminst de goedkoopste oplossing voor afvalverwerking. Vlaamse ziekenhuizen voelen de kost van hun afvalbeheer steeds meer doorwegen. Dominic HERMANS, diensthoofd preventie en milieu en tevens de milieucoördinator van het ZOL, legt uit waarom het zo moeilijk is om daar verandering in te brengen. Lees hier het volledige verhaal

Wist je dat?
Ziekenhuisafval

Wat er eigenlijk gebeurt met afval zodra het een patiëntenkamer verlaat? Er nog steeds prikaccidenten gebeuren in Vlaamse ziekenhuizen? Hoeveel RMA jaarlijks wordt omzet in energie voor bedrijven en gezinnen? Ontdek in één oogopslag interessante facts en figures inzake ziekenhuisafval. Lees meer

Instituut voor Tropische Geneeskunde, België
Ebola bracht gebruikers, verwerkers en de overheid aan één tafel

Achter de statige gevel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen werken dagelijks honderden experten binnen de domeinen: onderzoek, onderwijs en dienstverlening inzake Tropisch Geneeskunde. Het ITG bestaat uit drie wetenschappelijke departementen, een gespecialiseerde polikliniek en diverse ondersteunende diensten die samen 500 personeelsleden tewerkstellen. Eén van hen is Kathleen Anthonis, ze runt er de afdeling ‘Safety, Health & Environmental Services’ Lees hier het volledige verhaal

UZ Leuven, België
UZ Leuven vraagt en krijgt veiligste verwerking voor zijn RMA

UZ Leuven heeft sinds jaar en dag een partnerschap met Indaver voor de verwerking van zijn Risicohoudend Medisch Afval (RMA), zo’n 800 ton per jaar. Dit type afval vraagt een gespecialiseerde, professionele en veilige verwerking, waarbij risico’s voor mens en milieu tot een minimum beperkt worden. De hoogtechnologische verwerkingsinstallatie MediPower® van Indaver vervult deze eisen. Lees hier het volledige verhaal

Vlaanderen, een voorbeeldregio op het vlak van het verwerken van RMA

De wetgeving op het vlak van afvalverwerking is complex, die van het transporteren van (potentieel) gevaarlijke producten (ADR) nog complexer. Slechts weinigen beheersen de materie grondig. Willy Van Praet, veiligheids- en preventieadviseur voor verschillende ziekenhuizen in België, is dan ook meer dan een expert. We treffen Willy Van Praet in zijn natuurlijke habitat: midden tussen de flacons, flessen en bussen gevaarlijk afval in een sorteerruimte in een groot Vlaams ziekenhuis. Lees hier het volledige verhaal

Ziekenhuisafval
Facts & Figures

VEILIGHEID EN HYGIËNE staan in uw ziekenhuis centraal. Een hygiënisch schoon ziekenhuis draagt immers bij
aan patiëntveiligheid. Uw aanpak en beslissingen hebben echter ook effect op uw personeel en bezoekers en
uiteindelijk op de hele maatschappij. Ook afval dat vrijkomt in een ziekenhuis heeft een impact. Een aantal interessante facts en figures op een rijtje. Lees meer

UZA, België
UZA heeft met Indaver een innovatieve en duurzame partner

Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in Edegem is een vooraanstaande zorginstelling voor patiënten met ernstige pathologieën, een kenniscentrum waar topspecialisten wetenschappelijk onderzoek doen en de meest geavanceerde behandelingen toepassen. In deze omgeving van spoeddiensten, operatiekwartieren,verpleegeenheden en labo’s komt veel afval vrij, een niet onbelangrijk deel ervan risicohoudend medisch afval (RMA). Lees hier het volledige verhaal

Share this page