Indaver, uw partner

Uw industrieel, gevaarlijk afval is onze zorg

Met name de chemische, farmaceutische en medische industrieën kampen met complexe, wisselende en vaak gevaarlijke afvalstromen die om een zeer zorgvuldige en afdoende verwerking vragen. Dat is een specialisme dat meestal niet tot de core-business van onze klanten behoort. Indaver is een sterke internationale speler met Europa als werkgebied. Wij hebben voor de grootindustrie een partnerschap opgezet waarbij uw afvalbeheer onze zorg is. 

Specialist in duurzaam afvalbeheer

Wij bieden een uitgebreide ervaring en expertise in de exploitatie van hoogtechnologische installaties en intelligente afvalbeheerssystemen. Wij hebben een zeer grondige kennis van materialen en productietechnieken, vooral voor kritische, gevoelige en complexe afvalstromen uit de chemische en farmaceutische industrie. We volgen de ontwikkelingen op de afvalmarkt op de voet, zeker waar het wetgeving, technologie, duurzaamheid en innovatie betreft. 

Total Waste Management voor de beste service

We leveren onze diensten met name via ons ‘Total Waste Management’-partnership model , waarbij we u ontzorgen voor uw gehele afvalpakket over de gehele linie. We nemen indien gewenst alles van u over, vanaf moment van productie tot en met recuperatie en/of verwerking, inclusief de gehele organisatie, handling, administratie en rapportering eromheen. Wij hebben eigen installaties, maar werken waar nodig ook samen met andere partijen. Omdat Indaver in heel Europa actief is, kan zij u steeds de beste oplossing bieden volgens haar motto: maximale veiligheid voor mens en milieu en maximale terugwinning van energie en materialen, best mogelijke TCO (Total Cost of Ownership/totale eigendomskosten).

Langetermijnrelaties voor de laagste TCO

Indaver bouwt aan duurzame, lange termijn relaties, omdat zij ervan overtuigd is dat dit de beste resultaten oplevert. Daar waar Indaver- en klantenteams goed samenwerken, wordt de beste aansluiting gevonden tussen de specifieke klantsituatie en het kennisplatform van Indaver. Wederzijds vertrouwen is daarvoor de basis; persoonlijke betrouwbaarheid en integriteit de vereisten.

Share this page

Contact

Industrial Waste Services Europe