Planet

Kwalitatieve materialen en duurzame energie halen uit afval en de kringloop beschermen tegen schadelijke stoffen: dat doet Indaver in de circulaire economie.

In onze hoogtechnologische installaties halen we hoogwaardige materialen uit afval. Zo spreken we minder primaire en fossiele grondstoffen aan. De energie die we terugwinnen wordt gebruikt als stoom, warm water voor verwarming en elektriciteit. Ook in ons eigen energiegebruik zijn we zo efficiënt mogelijk. Tegelijk beschermen we het milieu en de voedsel- en materiaalketens tegen vervuiling. We beperken het milieueffect van onze activiteiten tot een minimum. Onze activiteiten beantwoorden aan de strengste milieunormen.

Lees meer in ons Duurzaamheidsrapport

Share this page