Persbericht: Indaver zet schouders onder compostkwaliteit in Groningen

Indaver Compost B.V. is sinds eind 2022 volledig eigenaar van de Oost-Groninger Afval Recyclinginstallatie (OGAR). OGAR produceert jaarlijks ca. 17 miljoen kilo Keurcompost uit het ingezamelde GFT-afval van 5 gemeenten in Oost-Groningen.

Indaver Compost B.V. is sinds eind 2022 volledig eigenaar van de Oost-Groninger Afval Recyclinginstallatie (OGAR). OGAR produceert jaarlijks ca. 17 miljoen kilo Keurcompost uit het ingezamelde GFT-afval van 5 gemeenten in Oost-Groningen.

Met de overname van Grontmij BRP in 2019 was Indaver al voor 50% eigenaar geworden van de GFT-compostering in Oude Pekela. In de loop van 2022 heeft Indaver overeenstemming bereikt over de aankoop van het resterende 50% belang.

OGAR verzorgt sinds 1993 de verwerking van het groente-, fruit en tuinafval (GFT) van de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. Indaver OGAR zet het GFT-afval van ca. 170.000 inwoners in Oude Pekela vakkundig om in ruim 17 miljoen kilo compost. De compost wordt in de wijde omgeving gebruikt om de Groningse akkers en tuinen te voorzien van voedingsstoffen en de bodemkwaliteit te verbeteren.

Al in 2011 uitte de bedrijfsleider van OGAR in regionale media zijn bezorgdheid over de toename aan vervuiling in het GFT-afval. Ruim tien jaar later is de vervuiling van het GFT-afval nog verder toegenomen. Dirk Kroon, bedrijfsleider van OGAR: “Wij kunnen de kennis en ervaring van Indaver goed gebruiken om ons proces verder te verbeteren en de samenwerking met de gemeenten te versterken. Dit zal de compostkwaliteit zeker ten goede komen.”

Indaver beschikt inmiddels over tien GFT- en groencomposteringen in Nederland. Dankzij deze overname kan Indaver haar marktpositie op vlak van organische reststromen in Noord-Nederland verder versterken. “Wij hebben de ambitie om de kwaliteit van onze compost en biomassa producten steeds verder te verbeteren” aldus Vincent Kok, Directeur MSW Nederland. “Indaver stelt haar opgebouwde kennis en ervaring  ten dienste van de regio om samen de vervuiling van het GFT-afval terug te dringen en waardevolle compost voor een gezonde bodem te blijven produceren.”


Over Indaver 
Indaver is een Europese speler in de afvalbranche met installaties en exploitaties in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Italië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Indaver beheert en verwerkt industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor de industriële sector, afvalinzamelaars en overheden. Uit de verwerkte afvalstromen wint Indaver waardevolle grondstoffen en energie terug. Daarnaast biedt Indaver een ‘safe sink’ voor schadelijke afvalstoffen en voorkomt dat deze terugkeren in een kringloop. Zo creëert Indaver waarde uit afval en helpt zij de materialenkringloop te sluiten op een veilige, CO2-arme en energie-efficiënte manier. Dit maakt van Indaver de ideale partner in het streven naar een duurzame circulaire economie. In 2021 haalde Indaver een omzet van 648 miljoen euro met ruim 1.900 medewerkers in heel Europa. Meer informatie op www.indaver.nl


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Femke Mackenzie – Manager Marketing en Communicatie voor Indaver in Nederland
Telefoon: +31 6 28908497 – E-mail: femke.mackenzie(at)indaver(dot)com

Share this page