Persbericht: Indaver start als eerste een nieuwe PMD-sorteerinstallatie op

Afvalbeheerbedrijf Indaver beëindigde vorige week de bouw van een gloednieuwe PMD-sorteerinstallatie in Willebroek. Het bedrijf had op dat terrein al een PMD-sorteerinstallatie. Met de introductie van de ‘Nieuwe Blauwe Zak’, die in heel België gefaseerd wordt ingevoerd, zal elke burger 8 kilogram PMD per jaar méér aanbieden dan voorheen. Om deze grotere hoeveelheid te kunnen verwerken én om méér materialen te kunnen uitsorteren, drong een investering voor een nieuwe installatie zich op. De nieuwe installatie is drie maal zo groot als de vorige en zal het PMD-afval van zo’n 3 miljoen inwoners per jaar verwerken.

Méér PMD, méér uitgesorteerde materialen

Indaver sorteert in Willebroek al sinds 1995 het PMD-afval tot 8 zuivere materiaalstromen, klaar voor recycling.  Met de introductie van de Nieuwe Blauwe Zak worden de kunststoffen die in de zak mogen aangeboden worden, verruimd. Van ‘plastic flessen en flacons’ naar ‘álle plastic huishoudelijke verpakkingen’. Hierdoor zal elke inwoner gemiddeld 7 à 8 kilogram PMD-afval méér aanbieden dan vroeger.

In september 2019 vatte Indaver de bouw aan van een volledig nieuwe installatie. Die was nodig om die grotere hoeveelheden PMD-afval te kunnen verwerken tot 14 zuivere materiaalstromen. De nieuwe installatie is drie maal zo groot als de vorige en zal de volgende 9 jaar 60.000 ton PMD-afval per jaar verwerken, afkomstig van zo’n 3 miljoen inwoners. De capaciteit kan nog verruimd worden indien nodig.

De bouw van de hal en installatie van de machines is al enkele weken afgerond maar in december heeft de installatie voor het eerst proefgedraaid mét PMD-afval. Tijdens deze fase die nog tot eind februari duurt, worden alle machines getest en afgesteld. Het gaat om een cruciale fase in het proces. Elk van de machines moet minutieus afgesteld worden om de bijzonder hoge zuiverheidsgraad, vooropgesteld door Fost Plus, te behalen.  Het afleveren van zuivere monostromen is de enige manier om hoogwaardige recycling in de volgende stap mogelijk te maken. In de nieuwe sorteerinstallatie zal het PMD uitgesorteerd worden in 14 aparte stromen, en op termijn misschien nog meer. 

Krappe timing

Bij de introductie van de Nieuwe Blauwe Zak, in 2019, lanceerde Fost Plus  projectoproepen voor vijf nieuwe, hoogtechnologische sorteercentra om het bijkomende PMD, zo’n 90.000 ton per jaar extra, te verwerken. De installatie van Indaver is de eerste die nu is opgestart en kan proefdraaien om de Nieuwe Blauwe Zak te verwerken. De timing tussen de start van de bouwwerken en het proefdraaien was bijzonder krap.  Zelfs in de moeilijke coronatijden met lokale lockdowns is Indaver er toch in geslaagd om de klus te klaren binnen de zeer krappe timing. Met deze bouw gaat een investering gepaard van zo’n 35 miljoen euro.

 “Producenten in de circulaire economie willen grondstoffen hergebruiken op voorwaarde dat ze net zo goed en veilig zijn als het originele materiaal.  Wij maken dit mogelijk en willen gangmaker zijn voor de sector.”, zegt Indaver CEO Paul De Bruycker. In deze nieuwe installatie creëren wij waarde uit het verpakkingsafval dat ons wordt aangeboden en beschermen we  de materialenkringloop tegen verontreiniging.  Zo maken we de noodzakelijke omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie. Deze moderne, hoogtechnologische installatie past perfect in ons verwerkingsportfolio om dat waar te maken.”

Recyclage voor minstens 75% in eigen land

In de Nieuwe Blauwe Zak mogen nu ook verpakkingen zoals slazakjes, champignonbakjes of de folies rond een multipack water en melk. De uitgesorteerde fracties vertrekken daarna voor recycling, in België en de buurlanden. Vandaag wordt al 75% van het huishoudelijk verpakkingsafval dat Fost Plus inzamelt, in België gerecycled. Met de aankondiging van de toewijzing van drie nieuwe recyclingcontracten op eigen bodem, zal dat cijfer over de komende jaren nog verder stijgen. 

“Goed recycleren begint bij goed sorteren”, zegt Patrick Laevers, managing director bij Fost Plus. “Dankzij een uniform inzamelsysteem met uniforme sorteerboodschap voor de burgers, maken we dit voor de burger zo makkelijk mogelijk. Zo kunnen zij een concrete bijdrage leveren aan de creatie van een circulaire verpakkingseconomie. De opening van dit nieuwe sorteercentrum is het bewijs van ons performante ecosysteem. De nieuwe technologieën die geïntegreerd worden, laten ons ook toe om vooruit te blikken naar de verpakkingsmix van morgen. Dit is een mooie realisatie en we zijn er trots op hier deel van uit te maken.” 


Beschikbaar beeldmateriaal

videobeelden opgenomen tijdens de eerste week van de opstart (14-18 december) zijn beschikbaar via link.

Over Indaver

Indaver is een Europese speler in de afvalsector met installaties en exploitaties in België, Nederland, Duitsland, Portugal, Italië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Indaver beheert en verwerkt industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor de industriële sector, afvalinzamelaars en overheden. Indaver wint waardevolle grondstoffen en energie uit deze behandelde afvalstromen. Op die manier creëert Indaver waarde uit afval en helpt daarbij om de materiaalkringloop op een veilige, koolstofarme en energie-efficiënte manier te sluiten. Dit maakt Indaver de ideale partner in het streven naar een duurzame circulaire economie. In 2019 realiseerde Indaver een omzet van 579 miljoen euro met ongeveer 1700 medewerkers in heel Europa. 
Meer informatie: www.indaver.com
Volg ons op Twitter (@Indavergroup)

Over Fost Plus

Fost Plus vzw staat in voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Door promotie, coördinatie en financiering geven wij een concrete invulling aan de circulaire verpakkingseconomie. Zo recycleren we jaarlijks meer dan 90% van de huishoudelijke verpakkingen op de markt dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD. 
Verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: bedrijven, federaties, overheden, gemeenten en intercommunales, ophaal-, sorteer- en recyclagebedrijven en de burgers. Fost Plus werd in 1994 opgericht onder impuls van de bedrijven en is actief in de drie gewesten. Via onze missie komen we tegemoet aan de Europese doelstellingen inzake duurzaam afvalbeheer. www.fostplus.be 

Perscontacten

Indaver : Inge Baertsoen, Corporate Communication Manager
mail Inge Baertsoen  T: +32 497 97 05 70

Fost Plus : Valerie Bruyninckx, PR & Corporate Communication Manager
mail Valerie Buyninckx  T: + 32 471 75 83 12 

Share this page