Persbericht: Indaver krijgt vergunning voor bouw van nieuwe installatie voor chemische recycling van end-of-life plastics

Afvalbeheerder Indaver heeft de omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een nieuwe demo installatie voor het recyclen van 15000 ton end-of-life plastics op jaarbasis. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet tot de realisatie van een installatie die dagelijks circa 50 ton plastics zal recyclen tot waardevolle basisgrondstoffen voor de industrie.

Indaver plant de installatie op haar site op rechteroever in Antwerpen. Indaver streeft ernaar om de eerste afvalstromen te verwerken tegen de zomer van 2021.

Maatschappij vraagt oplossingen

Plastic is een lichtgewicht en sterk materiaal dat tal van nuttige toepassingen kent in ons dagelijks leven. Plastics worden geproduceerd op basis van olie en komen voor in diverse samenstellingen. De uitstekende eigenschappen van plastics worden onder meer mogelijk gemaakt door additieven of multilayers. Dit maakt het recyclen van sommige plasticstromen een uitdaging die hoog op de maatschappelijke agenda staat. 
Europa toont duidelijk ambitie om een duurzame oplossing te bieden voor end-of-life plastics. De doelstelling om plastics te recyclen tot waardevolle grondstoffen is vertaald in Europese wetgeving. Met de verpakkingsrichtlijn (EU packaging directive) scherpt de Europese Unie haar recyclagedoelstellingen flink aan. Daarbij is de doelstelling voor plastic verpakkingsafval zelfs verdubbeld tegen 2030 – van de huidige 22,5% naar 55%. België gaat nog een stap verder en wil tegen 2030 70% huishoudelijk plastic verpakkingsafval en 65% plastics afkomstig van industriële verpakkingen recyclen. 

Waardecreatie voor end-of-life consumer plastics

Indaver streeft er steeds naar om materialen en energie terug te winnen uit de afvalstromen die ze verwerkt om zo de materiaalketens te sluiten zonder verlies van waarde. Ook met Plastics2chemicals (P2C)  maakt ze deze ambitie waar. De Plastics2chemicals installatie biedt een recyclingoplossing voor bijvoorbeeld gemengde polyolefines enerzijds en polystyreen anderzijds. Polyolefines (PP en PE) en polystyreen (PS) worden onder meer gebruikt voorde productie van verpakkingsmaterialen en elektronische apparaten bijvoorbeeld botervlootjes, folies, bekers, yoghurtpotjes, …  

Paul De Bruycker, CEO Indaver:

“Met ons innovatieve Plastics2chemicals project, zal Indaver erin slagen om plastics te recyclen tot basischemicaliën voor de industrie. We maken zo onze ambities waar om als afvalbeheerder een essentiële rol te spelen in de circulaire economie. We winnen waardevolle grondstoffen terug uit plastics en creëren zo waarde voor de maatschappij en onze klanten.”

Dankzij de steeds verfijndere inzameling en sortering van plastic verpakkingsmaterialen zullen de komende jaren meer fracties op de markt komen die geschikt zijn voor nieuwe recycling technologieën zoals P2C. 

Plastics2chemicals, een circulaire oplossing

Indaver ontwikkelde met haar Plastics2chemicals project een innovatieve depolymerisatietechniek om afgedankte plastics om te vormen tot basischemicaliën. Tijdens het verwerkingsproces worden de plastics afgebroken tot kleinere koolstofketens of monomeren. De polyolefines (PE and PP) zullen basisproducten zoals naphtha en wax opleveren. De polystyrenen worden afgebroken tot monomeren die opnieuw als grondstof bruikbaar zijn. P2C levert zo nieuwe grondstoffen met dezelfde kwaliteit als primaire grondstoffen. De gerecyclede producten beantwoorden aan de vereisten voor direct industrieel gebruik in petrochemische processen. De nieuwe polymeren zijn ook geschikt voor toepassingen in de voedingsindustrie. Op die manier garanderen we een duurzame kringloop voor de toekomst.

Van piloot tot large-scale oplossing

Indaver heeft sinds 2017 het nieuwe proces uitgebreid en succesvol getest in een labo omgeving in samenwerking met de universiteiten van Gent en Antwerpen. Met de nieuwe geplande demo installatie in Antwerpen wordt het proces opgeschaald van 2kg / uur naar 2 ton /uur. De Plastics2chemicals demo installatie zal vooral de eindkwaliteit van de grondstoffen verder afstemmen op de specificaties van de klanten. Als de demo installatie de verwachtingen bevestigt, plannen we large-scale installaties op strategische locaties in Europa, zowel dedicated voor recyclage van polystyreen enerzijds als dedicated voor recyclage van polyolefines anderzijds.  Hiermee kan P2C een echte revolutie betekenen op de recycling markt van end-of-life plastics. 

Meer informatie
Inge Baertsoen – Communications Manager - +32 497 970570 – inge.baertsoen@indaver.com

Indaver 
Indaver is een Europese speler met installaties en exploitaties in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Italië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Indaver beheert en verwerkt industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor de industriële sector, afvalinzamelaars en overheden. Waardevolle grondstoffen en energie worden teruggewonnen uit de verwerkte afvalstromen. Indaver creëert dus waarde uit afval en helpt de materialenkringloop te sluiten op een veilige, CO2-arme en energie-efficiënte manier. Het maakt van Indaver de ideale partner in het streven naar een duurzame circulaire economie. In 2018 haalde Indaver een omzet van 543 miljoen euro met haar 1.700 medewerkers in heel Europa. 
Meer informatie op www.indaver.com

Share this page