Persbericht: Indaver blijft de komende 10 jaar het Zeeuwse GFT afval verwerken

Het groente-, fruit- en tuinafval + etensresten afkomstig van  de Zeeuwse gemeenten wordt ook de komende jaren door Indaver Nederland B.V. verwerkt tot compost.

Het groente-, fruit- en tuinafval + etensresten afkomstig van  de Zeeuwse gemeenten wordt ook de komende jaren door Indaver Nederland B.V. verwerkt tot compost.

Op vrijdag 3 december, ondertekenden de voorzitter van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) Kees Weststrate, de CEO van Indaver Paul De Bruycker, Director Sales MSW Netherlands / Country manager the Netherlands Peter Louwman en Tendermanager Indaver Nederland B.V. Robert Jansen een nieuw contract voor de verwerking van het Zeeuwse GFT-afval.

Eind 2022 verloopt het huidige contract voor de verwerking van het gescheiden ingezameld GFT. Middels een Europees aanbestedingstraject werd gezocht naar een partij die het Zeeuwse afval vanaf 2023 wil verwerken. Dankzij de gunstige inschrijving van Indaver Nederland B.V. kan de huidige samenwerking worden voortgezet.

De opdracht betreft de overslag en duurzame verwerking van zo’n 50.000 ton Zeeuws GFT-afval per jaar, gedurende een periode van tenminste 10 jaar.

Extra stimulans schoon GFT-afval

Het belang van schoon GFT-afval is groot, de  kosten van verwerking nemen toe als het GFT-afval vervuild is. Om de Zeeuwse gemeenten te stimuleren schoon GFT aan te leveren is in het contract een  flexibel tarief opgenomen. Hoe schoner het GFT-afval wordt aangeleverd, hoe lager het verwerkingstarief.

Over het O.L.A.Z.

Het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) is de Gemeenschappelijke Regeling van alle 13 Zeeuwse gemeenten, te weten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen. O.L.A.Z. heeft onder andere als taak het contractenbeheer voor de verwerking van het van de Zeeuwse gemeenten afkomstige huishoudelijke afval.

Over Indaver

Indaver is een Europese speler in de afvalsector met vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Italië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Indaver beheert en verwerkt industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor de industriële sector, afvalinzamelaars en overheden. Indaver wint waardevolle grondstoffen en energie uit deze behandelde afvalstromen. Op die manier creëert Indaver waarde uit afval en helpt daarbij om de materiaalkringloop op een veilige, koolstofarme en energie-efficiënte manier te sluiten. Dit maakt Indaver de ideale partner in het streven naar een duurzame circulaire economie. In 2020 realiseerde Indaver een omzet van 601 miljoen euro met ruim 1900 medewerkers in heel Europa. Meer informatie: www.indaver.com

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Share this page