Persbericht DELTA/Indaver: DELTA wil verdere groei van Indaver mogelijk maken en onderzoekt verkoop van zijn aandelen in Indaver

DELTA onderzoekt om zijn 75 % belang in het Belgische afvalverwerkingsbedrijf Indaver te verkopen. Morgan Stanley begeleidt DELTA hierbij als financieel adviseur. Met de eventuele verkoop van zijn aandelen in Indaver kan DELTA zijn schuldpositie sterk verbeteren en zo een stevige basis leggen voor de toekomst. Voor Indaver biedt het aantrekken van een nieuwe aandeelhouder de ruimte om haar internationale groeistrategie verder voort te zetten. Indaver heeft de voorbije jaren met de volle steun van haar aandeelhouders reeds een sterke Europese positie uitgebouwd in het beheer en de verwerking van afval voor bedrijven en overheden.

Arnoud Kamerbeek, CEO DELTA : "DELTA ziet de verkoop van zijn aandelen in Indaver als een logische stap in zijn strategie. Met de opbrengsten uit de eventuele verkoop kan de schuldpositie sterk worden verbeterd en heeft DELTA de kracht en flexibiliteit om op korte en lange termijn zijn positie op de energie en multimediamarkt te versterken. Ook voor Indaver lijkt verkoop een goede optie. Er liggen substantiële groeikansen in het buitenland en om die te verzilveren is kapitaal nodig. Het ligt voor de hand dat een nieuwe aandeelhouder deze groei beter zal kunnen faciliteren dan DELTA met zijn Zeeuwse publieke aandeelhouders."

 

Indaver heeft met de steun van DELTA en haar andere aandeelhouders de voorbije jaren een stevige positie kunnen uitbouwen in het integraal afvalbeheer voor bedrijven en overheden. Zo heeft Indaver een belangrijke participatie kunnen nemen in verwerkingsinstallaties voor industrieel en gevaarlijk afval in Duitsland en is daardoor nummer 1 in Europa voor de thermische verwerking van dit afval. In Nederland werden de activiteiten van DELTA Milieu geïntegreerd in Indaver en wordt met de bouw van een nieuwe vergistingsinstallatie in Alphen aan den Rijn de positie in de verwerking van organisch afval verder uitgebouwd. In Ierland werd in Meath de eerste waste-to-energy installatie gebouwd en worden andere mogelijke projecten bekeken. In België werd in Antwerpen een nieuwe installatie gebouwd voor de verwerking van medisch afval. Daarnaast heeft Indaver in al haar installaties continu verbeteringen kunnen doorvoeren.

Paul De Bruycker, CEO Indaver: "Indaver heeft met de steun van haar aandeelhouders een sterke positie kunnen uitbouwen en is haar aandeelhouders dankbaar voor de steun. Indaver kijkt met vol vertrouwen de verkoop van de aandelen van DELTA in Indaver tegemoet en heeft zich daar de afgelopen periode goed op kunnen voorbereiden. Indaver heeft een duidelijke strategie en geografische focus voor ogen en heeft sterke business-modellen ontwikkeld. Om haar industriële klanten een blijvende kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden wil Indaver haar leidende rol in Europa blijven vervullen in het aanbieden van een duurzame dienstverlening voor het beheer en de verwerking van industrieel en gevaarlijk afval. Voor overheden wil Indaver een verdere duurzame dienstverlening aanbieden in België, Nederland en Ierland en bekijkt ze de mogelijkheden om deze dienstverlening uit te breiden in de andere landen, waar het actief is. Indaver wil dit blijven doen vanuit een sterke Vlaamse verankering met behoud van het kennis- en expertise centrum in Vlaanderen. Indaver wil overheden en bedrijven mee helpen in Europa de omslag te maken naar een circulaire economie."

 Over Indaver:

Indaver beheert met 1700 medewerkers jaarlijks zo’n 5 miljoen ton afval. In 2013 realiseerde Indaver een omzet van 526 miljoen euro. Indaver exploiteert installaties op 32 locaties in België, Nederland, Duitsland, Ierland, Portugal en Italië en is commercieel actief in heel Europa. Indaver levert energie aan gezinnen en bedrijven, voldoende om 240 000 gezinnen in hun energiebehoefte te voorzien.
DELTA heeft 75 % van de aandelen in handen, de Vlaamse Milieu Holding heeft 16 % van de aandelen en een groep van 6 bedrijven heeft 9 % van de aandelen.

 Over DELTA:

DELTA verbindt expliciet door het aanleggen infrastructuur om Zeeland te voorzien van gas, elektriciteit, water, internet, telefonie en televisie. Impliciet speelt DELTA een belangrijke rol in het verbinden van mensen in Zeeland. Dat doen we door het aanbieden van producten en diensten, door onze betrokkenheid bij maatschappelijke projecten en door sponsoring. DELTA verbindt als werkgever, leverancier en maatschappelijke partner.

 

Share this page