People

Afval is een complexe business. Alles verandert snel. Investeren in personeel dat weet wat het doet, is dus goed voor zaken. Want zonder onze mensen komen we niet tot de slimme en duurzame oplossingen die onze klanten en de samenleving nodig hebben. We dragen daarom zorg voor het talent dat we aantrekken. We bieden een leeromgeving om de expertise van ons bedrijf te verdiepen en te verruimen, en om de veerkracht en het aanpassingsvermogen van onze mensen nog te versterken. We steunen onze medewerkers zodat ze gemotiveerd en betrokken blijven. We investeren in opleiding en ontwikkeling en bevorderen een gezond evenwicht tussen werk en privéleven. We investeren in de veiligheid van onze mensen en werken aan een cultuur waarin iedereen om elkaars veiligheid geeft. Zo kan Indaver de duurzame en innovatieve oplossingen leveren die onze klanten en de samenleving nodig hebben. 

Lees meer in ons Duurzaamheidsrapport

Share this page