Onze missie, kernwaarden en waardengebonden gedragingen: richtlijn voor ons duurzaam ondernemen

De lat ligt hoog voor bedrijven. Klanten stellen steeds hogere eisen, maar ze zijn niet de enige stakeholders met duidelijke verwachtingen. In een complexe wereld als deze doen bedrijven er goed aan duidelijk te maken waar ze voor staan. Met haar vernieuwde bedrijfscode doet Indaver dat eens te meer. Ze speelt in op de verwachtingen van al onze belanghebbenden: klanten, leveranciers en partners, personeel en onderaannemers, buren en omgeving, overheden en onze aandeelhouders.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit ingebakken in de strategie en organisatie van Indaver. We scherpen voortdurend onze standaard op dit vlak nog aan. Integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn ook essentieel om in de huidige geglobaliseerde economie zaken te doen. Een bedrijf kan niet groeien zonder een duurzame vertrouwensband met al zijn stakeholders.

Onze bedrijfscode: richtlijn voor ons duurzaam ondernemen

Indaver wil daarom steeds transparant zijn over wat ze wil bereiken en hoe ze dat wil doen. We hebben daarvoor onze vernieuwde bedrijfscode als richtsnoer. Die beschrijft onze missie, onze belangrijkste waarden, onze verantwoordelijkheden en verwachtingen tegenover onze belanghebbenden en de normen en regels die gelden voor iedere medewerker. Deze bedrijfscode is de basis van ons duurzaam ondernemen.

Indaver is een sterk waardengedreven organisatie en hecht bij al haar activiteiten steeds veel belang aan haar kernwaarden. Veiligheid van alle betrokkenen, streven naar een minimale impact van haar activiteiten op de omgeving, grote aandacht voor de kwaliteit van haar processen, producten en dienstverlening, gericht op resultaat, streven naar continue verbetering en dit steeds in grote openheid tegenover alle stakeholders.

Opfrisbeurt speelt in op verwachtingen

Indaver heeft haar bedrijfscode nu grondig onder handen genomen. Op die manier komen we tegemoet aan de verwachtingen van onze stakeholders en tevens aan de suggesties van de CSR- evaluatie van het externe auditsysteem EcoVadis, dat beschouwd wordt als de ISO-certificering voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Indaver scoort uitstekend in hun evaluatie op het gebied van milieu- en arbeidsomstandigheden, maar EcoVadis vroeg wel het thema ‘eerlijke handelspraktijken’ in de bedrijfscode beter te documenteren. De nieuwe bedrijfscode gaat daarom onder andere dieper in op aspecten als anti-corruptie en confidentialiteit.

Verder is er nu ook uitgebreid aandacht voor de eisen die Indaver stelt op het vlak van duurzaam ondernemen aan haar leveranciers. Die moeten kunnen aantonen dat ze geen kinderarbeid gebruiken, dat ze werken in milieuveilige omstandigheden en dat ze hun medewerkers een correct loon en aangepaste arbeidsomstandigheden bieden. Indaver staat nu al in de top 8 % van alle door EcoVadis beoordeelde ondernemingen met een ‘Advanced Gold CSR Engagement’ nominatie. Met onze vernieuwde bedrijfscode willen we volgende keer een nog betere score behalen.

Identiteit en waardegebonden gedragingen

Per kernwaarde en per stakeholder hebben we gedocumenteerd welke maatstaven we hanteren voor duurzaam ondernemen. Hoe onze kernwaarden concreet kunnen nagestreefd worden, geven we aan in gedragsregels per stakeholder en in de waardegebonden gedragingen voor iedere medewerker. Zo is duidelijk waarop organisatie, medewerkers en stakeholders elkaar kunnen aanspreken. Kortom, de bedrijfscode geeft onze stakeholders een duidelijk idee van wat ze van ons kunnen verwachten en – omgekeerd – wat wij van hen verwachten. Onze bedrijfscode geeft onze medewerkers een gemeenschappelijke identiteit, die het richtsnoer is voor hun dagelijkse handelen. 

Paul De Bruycker, CEO

Share this page