Nieuwe vergister Indaver voorziet 3.000 huishoudens van groen gas

Vandaag hebben Peter Louwman, directeur van Indaver Nederland, en Willem Jan Stegeman, wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn, de Bio Power installatie van Indaver voor het eerst in werking gesteld. De vergister in Alphen aan den Rijn levert jaarlijks voor 3.000 huishoudens groen gas. Het vergisten van GFT-afval in combinatie met composteren is duurzaam omdat niets verloren gaat bij de verwerking. Er worden juist nieuwe grondstoffen gemaakt, namelijk groen gas, compost, CO2 en biomassa. Indaver heeft € 16 miljoen geïnvesteerd in de bouw van de vergister. Het is nu het enige bedrijf in Zuid-Holland dat GFT- en groenafval en afval uit de foodindustrie kan vergisten én composteren.

Peter Louwman, directeur van Indaver Nederland:

‘Indaver wil steeds meer grondstoffen terugwinnen én energie opwekken uit afval. Deze vergister levert een grote bijdrage aan die ambitie. Want GFT-afval is bij uitstek geschikt om niet alleen te composteren, maar ook te vergisten. Zo wordt de energetische waarde van deze reststroom ook volledig benut. Vergisting levert dus een bijdrage aan een duurzaam milieu.’ 

Willem Jan Stegeman, wethouder Duurzaamheid en Milieu van de gemeente Alphen aan den Rijn:

‘Wij juichen het initiatief van Indaver toe. Het sluit aan bij de doelen van de gemeente om duurzamer te worden als ons GFT-afval in deze installatie wordt verwerkt. Tevens is de nieuwe vergister een duidelijk bewijs dat er echt iets gedaan wordt met gescheiden ingezameld GFT-afval en dat inspanningen op dit vlak dus lonen.’

Duurzaam groen gas

Het vergistingsproces verloopt op hoofdlijnen als volgt: GFT-afval wordt ingevoerd in een van de twee vergistingstanks. Het materiaal blijft ongeveer 24 dagen in de tank zonder zuurstof en bij een temperatuur van 55°C. Het materiaal wordt steeds geroerd. 
Miljarden bacteriën die in de tanks aanwezig zijn, breken het materiaal af. Bij dit proces komt biogas vrij. Dat gas wordt afgevangen en opgewerkt tot groen aardgas en vloeibaar CO2. Het groene gas wordt geleverd aan het aardgasnet en de CO2 vindt zijn weg naar de land- en tuinbouw. Bio Power Alphen gaat op jaarbasis zo’n 75.000 ton GFT-afval verwerken.

Indaver Nederland

Indaver Nederland maakt deel uit van Indaver Groep. Deze internationale groep biedt industrie en overheid duurzame oplossingen voor afvalbeheer met haar concepten in Total Waste Management en Public Waste Partnerships. Kernactiviteiten zijn het beheer van hoogwaardige afvalbeheersystemen en de exploitatie van complexe be- en verwerkingsinstallaties voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval, bio-organisch, industrieel en gevaarlijk afval. Indaver Nederland heeft ruim 300 medewerkers verspreid over meer dan 30 locaties in Nederland, voornamelijk in Zuid-Holland en Zeeland. Indaver Groep is actief in verschillende Europese landen en telt ruim 1.700 medewerkers.

Share this page