Nieuwe installatie Bio Power in Alphen aan den Rijn gereed

Indaver presenteert met trots Bio Power, de nieuwe vergister in Alphen aan den Rijn. De installatie is op 9 juli jl. in gebruik genomen en kan 75.000 ton GFT-afval per jaar verwerken tot groen gas, CO2, compost en biomassa.
Indaver heeft de ambitie om kringlopen te sluiten en van afval weer nieuwe grondstoffen te maken. De nieuwe vergister is hierbij van groot belang, want GFT-afval is bij uitstek geschikt om niet alleen te composteren, maar ook te vergisten. 
Klik hier om het filmpje te zien over Bio Power Alphen.

Share this page