Nieuwe Indaver-website toont communicatie met een blik op de toekomst

Indaver is de voorbije jaren uitgegroeid tot een Europees bedrijf. We hebben hard gewerkt om de activiteiten in onze vier regio’s, België, Duitsland, Ierland& UK, Nederland, verder te stroomlijnen, zodat onze klanten overal kunnen rekenen op dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening. Om ook de communicatie over alle regio’s heen dezelfde look & feel te geven, hebben we de corporate en regionale websites in het nieuw gestoken.

Hoewel, het is meer dan een make-over geworden. Onze websites zijn grondig herwerkt en herdacht op basis van de trends in webbouwen en -schrijven. Sinds de vorige versie van onze websites heeft het gebruik van mobiele apparaten een hoge vlucht genomen. We hebben dan ook gekozen voor een eenvoudig design dat zich makkelijk laat vertalen naar smartphones en tablets. De hele website is ‘responsive’, wat betekent dat de inhoud op een aantrekkelijke wijze getoond wordt, ook op mobiele apparaten.

De navigatiebalk bovenaan is gemakkelijk te scannen en geeft bezoekers in een oogopslag een idee van de informatie die ze kunnen verwachten onder elke knop. Onderaan de pagina’s begeleiden shortcuts onze klanten en specifieke doelgroepen zoals journalisten of studenten, die van de website gebruik maken, naar onderwerpen die voor hen relevant zijn.

Bovenal hebben we alle toeters en bellen in de kast gelaten om via een transparante layout onze en uw aandacht te concentreren op de inhoud. Indaver is een waardengedreven bedrijf dat doet wat het zegt en zegt wat het doet. Dat transparant communiceert met iedereen die een belang heeft in ons bedrijf.

Bij het bepalen van de inhoud hebben we dan ook hen voor ogen gehouden: de buurbedrijven en omwonenden van onze installaties, de overheden, onze publieke en industriële klanten, studenten, journalisten en andere geïnteresseerden. Elk van deze stakeholders is belangrijk voor ons. Ze zorgen ervoor dat we onze installaties kunnen uitbaten en onze activiteiten kunnen uitbouwen en verbeteren, dat we een relatie met onze buurt kunnen opbouwen, gebaseerd op openheid en vertrouwen. Onze industriële klanten en overheidsklanten brengen afval naar onze installaties om te verwerken zodat we samen de materialenkringloop veilig kunnen houden. Al onze stakeholders verdienen correcte en transparante informatie.

Deze websites zijn er gekomen na een jaar hard werken achter de schermen, na vele maanden van overleg, research, schrijven en herschrijven en technische aanpassingen doen. Van continu verbeteren, zoals Indaver voortdurend doet om in te spelen op de behoeften van klanten en samenleving.

Paul De Bruycker

CEO

Share this page