Indaver wil nieuwe recyclingfabrieken voor plastic afval in Europa bouwen

Nu Europa strenger gaat toekijken op wat met plastic afval gebeurt, wordt een duurzame oplossing nog belangrijker. Indaver zet haar Molecule Management in een hogere snelheid en wil in tien nieuwe installaties in Europa uit plastics grondstoffen terugwinnen voor de chemische industrie.

De nieuwe installaties zal Indaver ontwikkelen met de steun van haar nieuwe aandeelhouder Katoen Natie, zo verzekerde Fernand Huts, CEO. Elke installatie, die 100.000 ton gemengde of licht vervuilde plastics kan verwerken, zal 80 miljoen euro kosten en 40 mensen tewerkstellen. De eerste installatie komt in Vlaanderen, de overige in gebieden in Europa waar veel plastic afval beschikbaar is, zodat de verwerking gedecentraliseerd kan gebeuren. Zo wordt vermeden dat deze relatief lichte afvalfractie over grote afstanden wordt vervoerd.

Op dit moment volgt plastic afval drie wegen. Plastics in afval worden ofwel uitgesorteerd, gereinigd en in plastic korrels geperst om te gebruiken als grondstof voor nieuwe plastic producten. Plastics die gemengd zijn met huisvuil worden hier in de meeste landen in Europa verbrand, waarbij tijdens dit proces energie wordt teruggewonnen in de vorm van stoom en stroom; in vele andere landen worden ze nog gestort. Selectief ingezameld maar licht gemengd en licht vervuild (door additieven als vlamvertragers) plastics afval wordt uitgevoerd naar Azië.

Europa verscherpt echter de wetgeving voor plastics afval om het storten – dat in verschillende Europese landen nog in zwang is – verder te ontmoedigen. Er zal meer en beter gesorteerd moeten worden. Vooral voor de categorie van de licht gemengde en licht vervuilde plastics biedt dit mogelijkheden die Indaver volop wil benutten. Het gaat om naar schatting 2 miljoen ton per jaar, waarvan Indaver zeker de helft hoopt te kunnen verwerken.

Met haar Molecule Management wil Indaver in de nieuwe installaties plastics depolymeriseren, met andere woorden, de plastics afbreken in kleinere koolstofwaterketens die kunnen dienen als grondstof voor de chemische industrie. Deze thermische moleculaire recycling levert hoogwaardige materialen die kunnen ingezet worden om hoogwaardige producten te maken. Zo levert Indaver opnieuw een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie.

In een circulaire economie wordt voor de productie van goederen namelijk zo weinig mogelijk een beroep gedaan op nieuwe grondstoffen. Maar producenten en consumenten moeten er zeker van zijn dat secundaire grondstoffen hoogwaardig zijn, opdat producten niet aan kwaliteit en veiligheid inboeten. Indaver heeft de kennis en de technologie in huis om deze hoogwaardige gerecyclede materialen terug te winnen en te leveren.

Share this page