Indaver verwerkt Corona-afval veilig en efficiënt

Het Coronavirus test de manier waarop onze samenleving erin slaagt om solidariteit te tonen en zo veel mogelijk mensen zo goed mogelijk te beschermen. Hulpverleners en ziekenhuispersoneel stellen alles in het werk om patiënten op te vangen en te behandelen. Ook Indaver pakt haar cruciale maatschappelijke rol op door het Corona-afval uit de ziekenhuizen te verwerken.

De komende weken verwachten ziekenhuizen een enorme toestroom van patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het Coronavirus. Dit levert veel medisch afval op dat snel, veilig en efficiënt moet worden verwerkt. Indaver beschikt over de geschikte installaties om dit te doen. Wij zullen het afval van ziekenhuizen waar patiënten behandeld worden voor COVID-19 verwerken in onze MediPower-installatie in Antwerpen.

Vernietiging besmet materiaal

Indaver heeft een jarenlange ervaring met de verwerking van risicohoudend medisch afval (RMA). Ze ziet het als haar opdracht om te voorkomen dat schadelijke of gevaarlijke stoffen in de omgeving of in de voedsel- of materialenketen terechtkomen door dit afval te vernietigen in haar draaitrommelovens. Dat zullen we ook doen met het Corona-afval in de draaitrommeloven MediPower op onze vestiging in Antwerpen.

Het afval wordt in de ziekenhuizen opgeslagen in speciale vaten (recipiënten) die voor dit type afval zijn goedgekeurd door ziekenhuishygiënisten. Deze verpakking biedt voldoende bescherming om het risico op besmetting via het afval te voorkomen. Voor het transport van deze recipiënten naar de installatie van Indaver gelden de normale richtlijnen voor transport van risicohoudend medisch afval.

Bescherming medewerkers

Op de vestiging in Antwerpen waar het afval binnenkomt, stelt Indaver de nodige Persoonlijke Beschermingsmiddelen ter beschikking zodat haar medewerkers steeds op een veilige manier kunnen werken.

We zullen de recipiënten verwerken op MediPower via een automatisch voedingssysteem met rollenbanen, afduwers en liften. De recipiënten worden automatisch en in hun geheel in de oven gebracht. Zo kunnen we ze snel verwerken met een minimale manuele handeling en zijn onze medewerkers optimaal beschermd.

Ontzorgen van de samenleving

De verbranding in de draaitrommeloven bij een temperatuur van 950° C met naverbranding in de naverbrandingskamer garandeert een zo volledig mogelijke vernietiging van alle contaminanten zoals potentieel besmet materiaal. Indaver doet er de komende weken alles aan om de installaties optimaal te laten draaien. We geven prioriteit aan kritische afvalstromen zoals ziekenhuisafval.  

Share this page