Indaver organiserende partner ISWA Wereldcongres in Antwerpen

De druk op grondstoffen maakt afvalbeheer tot een prangend thema. Van 7 t/m 9 september komen experts, beleidsmakers en professionals samen op het jaarlijkse Wereldcongres van ISWA (International Solid Waste Association) om ontwikkelingen en trends te bespreken; ze doen dat deze keer in Antwerpen. Indaver is mede-organisator en deelt er haar expertise inzake waste-to-energy.

Waste-to-energy fundamenteel onderdeel van duurzaam afvalbeheer

Als koplopers op het gebied van duurzaam afvalbeheer, zien landen als Nederland en België een voorname rol voor afval als grondstof in de omschakeling naar een circulaire economie. Het sluiten van de materiaalkringlopen, op een CO2- en energie-efficiënte manier, is inmiddels de voornaamste missie van Indaver. Het ISWA Wereldcongres zal gedurende 3 dagen het speelveld zijn voor een internationaal gezelschap van afvalexperts uit Europa en andere continenten, waar afval ook nog veelal geassocieerd wordt met gezondheidsrisico’s en milieuproblematiek. Indaver deelt daarom tijdens het ISWA Wereldcongres haar kennis over de volledige breedte; van het innovatieve Molecule Management gericht op terugwinning van componenten als chloor, jodium en palladium tot de verschillende mogelijkheden en innovatieve concepten om meer en efficiënter energie uit afval te halen.

Indaver tijdens het ISWA Wereldcongres

Indaver zet haar expertise over waste-to-energy in als voorzitter van de workshop over trends in waste-to-energy en de workshop over hoe in verschillende delen van de wereld zoveel mogelijk energie uit afval kan worden gehaald. CEO Paul De Bruycker is een van de sprekers in de sessie over de verwerking van gevaarlijk afval. Op de tweede en derde dag is er een technisch bezoek aan Indaver Antwerpen, waar wij de eindverwerking doen van alle types gevaarlijk en industrieel afval. Indaver deelt haar kennis over alle aspecten van waste-to-energy ook tijdens een praktijkgerichte masterclass die op de vestiging van ISVAG georganiseerd wordt.

Indaver sprekers

Paul De Bruycker: Innovative molecule management in the context of circular economy

Claire Downey: Preparing waste-to-energy for the future energy market

Guido Wauters: Research in view of the revision of the BREF on waste incineration

Daniel Dirickx: Landfill Hooge Maey: from historical blackpoint to integrated green production site

ISWA Wereldcongres

Dit is het grootste jaarlijkse congres binnen de afvalindustrie. Van 7 tot 9 september strijken in Antwerpen 1.300 experts, professionals, academici, beleidsmakers, ngo’s en ondernemers neer om uitdagingen, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en trends voor de afvalsector te bespreken. Er is gelegenheid om te netwerken, onder andere met vertegenwoordigers van internationale instellingen als de Wereldbank, UNEP of de OESO en agentschappen voor afval- en materialenbeleid.

ISWA

De International Solid Waste Association streeft naar duurzaam en professioneel afvalbeheer wereldwijd. ISWA biedt wetenschappelijke, economische en maatschappelijke instrumenten, zoals een internationaal netwerk om kennis en ervaring te delen op het gebied van duurzaam afvalbeheer; werkgroepen van deskundigen om kennis en expertise te vergroten; onderwijs en opleidingen.

Programma ISWA Wereldcongres

Een boeiende mix van lezingen door internationaal gereputeerde sprekers zoals poolreiziger en ecologist Dixie Dansercoer, UNEP-topman Achim Steiner, ISWA-voorzitter David Newman of econome Dambisa Moyo; debatten; algemene sessies rond recycling, storten of klimaatverandering; workshops rond heel diverse thema’s zoals gevaarlijk afval, waste-to-energy of ondernemerschap in afvalbeheer. Op de tweede en derde dag zijn er technische bezoeken aan Belgische afvalbedrijven, waaronder Indaver.

Voor een volledig overzicht van het programma: www.iswa2015.org/program

Voor meer informatie en inschrijvingen: www.iswa2015.org

Share this page