Indaver ondertekent convenant Veiligheid Voorop

Op 18 november 2015 heeft Indaver samen met een aantal andere bedrijven binnen de Vereniging Afvalbedrijven het convenant “Veiligheid Voorop” getekend. Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband tussen brancheverenigingen in de chemieketen (waaronder de Vereniging Afvalbedrijven) en VNO/NCW, en heeft als doel om gezamenlijk de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van bedrijven in de chemieketen continu te verbeteren. Het programma ondersteunt de aangesloten brancheverenigingen en de aangesloten Brzo-leden (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) bij de invulling en uitvoering van het Veiligheid Voorop actieplan.

 

Veiligheid Voorop kent vier pijlers:

·         Leiderschap

·         Excellente Veiligheidsbeheerssystemen

·         Regionale Veiligheidsnetwerken (delen kennis en best practices)

·         Veiligheid in de keten

 

Trekker van het programma is VNO/NCW. Veiligheid Voorop organiseert momenten waarop ondernemers over veiligheid kunnen praten en van elkaar kunnen leren, biedt toolontwikkeling en bevordert het gebruik van veiligheidsindicatoren. Bij de aangesloten Brzo-bedrijven verzamelt Veiligheid Voorop jaarlijks informatie over een aantal indicatoren waarover wordt gerapporteerd. Daarnaast organiseert Veiligheid Voorop elk jaar een landelijke veiligheidsdag.

 

Indaver geeft actief invulling geven aan de vier pijlers van Veiligheid Voorop.

Share this page