Indaver investeert continu in haar talent

Indaver zoekt steeds innovatieve en veilige oplossingen voor complexe en soms gevaarlijke afvalstromen. Maar hoe goed onze verwerkingsinstallaties en beheerssystemen ook zijn, uiteindelijk maken onze mensen het verschil. Ook in 2015 investeerden we in de ontwikkeling en de veiligheid van onze mensen die oplossingen bedenken voor klanten en samenleving en ze ook toepassen, zo blijkt uit ons Duurzaamheidsverslag.

 

Goede veiligheidsscore

In 2015 is de veiligheidstrend bij Indaver nog verbeterd ten opzichte van 2014. We scoren beduidend beter dan het gemiddelde van de bedrijven in de afvalsector. De meeste incidenten met werkverlet gingen over lichtere letsels en waren meestal het gevolg van oorzaken zoals struikelen, glijpartijen en handletsels, die los staan van het verwerkingsproces. De veiligheidscampagne, in alle regio’s, had in 2015 veel aandacht voor deze niet-procesgerelateerde veiligheidsthema’s.

Kritische veiligheidscultuur

Veilig en gezond werken komt voor Indaver op de eerste plaats. We bieden de nodige veiligheidsopleidingen en gezondheidscheckups aan. We voorzien in beschermende uitrusting en zorgen ervoor dat de installaties veilig zijn en de werkomgeving gezond is. We moedigen een kritische cultuur aan waarin we medewerkers aanmoedigen om verbeteringen te suggereren en anderen aan te spreken op onveilig gedrag. Onze managementteams gaan met hen het gesprek over veiligheid aan. Deze intensieve campagne werpt haar vruchten af.

Stabiel personeelsbestand

Indaver telde einde 2015 1 687 medewerkers. We willen talent aantrekken, ontwikkelen en behouden. We investeerden in 57 869 uren opleiding en ontwikkeling voor onze medewerkers. Met ons beleid van duurzame inzetbaarheid willen we al ons personeel langer aan de slag houden door ze te motiveren en uit te dagen, en ervoor te zorgen dat ze veerkrachtig en breed inzetbaar zijn. De gemiddelde leeftijd van ons personeel is nu 43,9 jaar, de gemiddelde anciënniteit 11,6 jaar.

Talent behouden

Zo werd in 2015 in Nederland iedere werkplek door een expert bekeken voor ergonomische verbeteringen en via workshops kregen medewerkers tips aangereikt om beter te slapen, te stoppen met roken en gezonder te eten. In België werd nieuwe learning management system software geïnstalleerd, onder de naam People Platform, dat medewerkers helpt hun leerpad bij Indaver uit te stippelen. In Duitsland paste Indaver haar ploegensysteem aan, in overleg met de medewerkers.

Vernieuwing stimuleren

De circulaire economie vraagt nieuwe oplossingen. Productieprocessen moeten efficiënter worden, dienstverlening innovatiever, businessmodellen vernieuwender. Indaver heeft daar een rol in te spelen en zet daarom ook een systematische aanpak op voor ‘breakthrough’ innovatie. Dat zijn oplossingen die nieuw zijn voor de Indaver-organisatie, zowel technologische vernieuwingen als nieuwe vormen van dienstverlening. Om deze aanpak op gang te brengen, organiseerde Indaver intern in 2015 een innovatiewedstrijd. De personeelsleden hebben 50 inzendingen ingediend, met een mooi evenwicht tussen nieuwe en bestaande technologiën en businessmodellen.

Interactieve PDF

Het Duurzaamheidsverslag 2015 is opgebouwd aan de hand van 5 P’s, onze principes van duurzaam ondernemen: Policy, People, Planet, Partnerships en Prosperity. Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een visietekst, waarin we telkens uiteenzetten hoe Indaver op die parameter van duurzaamheid het verschil maakt met haar activiteiten. Het verslag is te raadplegen op de corporate website van Indaver, in PDF-vorm. De PDF is interactief: lezers kunnen door te klikken navigeren in het document.

Lees het Duurzaamheidsverslag 2015 van Indaver hier.

Share this page