Indaver intensiveert samenwerking met Wielemaker

Rondom de jaarwisseling hebben Peter Louwman en Steven Vrolijk namens Indaver, en Ronald Wielemaker en John den Hollander namens Wielemaker, hun handtekening gezet onder een nieuw meerjarig contract voor het transport van afvalstromen voor Indaver Nederland. Ook in 2016 blijft Wielemaker een aanzienlijk deel van de logistieke dienstverlening voor Indaver verzorgen. Binnen de nieuwe overeenkomst is een toename van het aantal transporten voorzien. Indaver streeft ernaar haar positie op vlak van duurzaam afvalbeheer verder te versterken. Wielemaker heeft aantoonbaar toegevoegde waarde door de logistieke dienstverlening op duurzame wijze uit te voeren, met nét als Indaver oog voor inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel Indaver als Wielemaker hechten grote waarde aan een langlopend, duurzaam partnership. Om dit te bekrachtigen is Wielemaker voornemens om meer trailers binnen haar vloot van zowel Indaver als Wielemaker logo te voorzien.

 

Wielemaker

Transport- en Containerbedrijf Wielemaker BV is een Zeeuws familiebedrijf, dat in 2016 haar 100-jarig jubileum viert. Wielemaker is naast logistiek dienstverlener ook zelf actief in afvalinzameling binnen de Zeeuwse regio, containerverhuur, (inter)nationaal wegtransport en inzet van auto’s met laadkranen. Als familiebedrijf staat Wielemaker midden in de maatschappij. Dat uit zich onder andere in een sterk bewustzijn van het belang van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wielemaker is gevestigd in Middelburg en heeft ruim 70 medewerkers.

Share this page