Indaver helpt onze aarde leefbaar te houden

Indaver levert in al haar activiteiten inspanningen om onze planeet leefbaar te houden door zoveel mogelijk materialen en energie terug te winnen en haar milieu-impact zo minimaal mogelijk te houden. In haar Duurzaamheidsverslag licht Indaver toe hoe ze dat ook in 2015 realiseerde.

Grondstoffen 

Om de planeet schoon en veilig te houden moet onze manier van leven, produceren en consumeren houdbaar zijn en blijven. Er moeten voldoende grondstoffen beschikbaar blijven dus we moeten er best zuinig mee omspringen. Indaver probeert in al haar activiteiten en installaties zo veel en zo efficiënt mogelijk materialen te recupereren die kunnen dienen als grondstof. In 2015 wonnen we 1,2 miljoen ton materialen terug uit de ruim 5 miljoen ton afval die we in beheer hadden.

Vernieuwende installaties

Indaver verbetert voortdurend haar verwerkingsinstallaties om materialen nog beter terug te winnen. In 2015 werd de Bio Power installatie in Alphen aan den Rijn officieel geopend. Dankzij deze innovatieve vergister en bijbehorende gasopwerkinstallatie wint Indaver 4 grondstoffen terug uit GFT-afval. Naast compost en biomassa produceren we nu ook groen gas en vloeibare CO2. In België nam Indaver Relight in Doel de IndaTube installatie in gebruik. Met deze installatie, recupereren we nog efficiënter het fluorescentiepoeder, het kalkglas en de metalen capjes voor hergebruik. Mooie voorbeelden hoe Indaver de materiaalkringloop steeds verder sluit.

Indaver Molecule Management bekroond

Waar afvalstromen als glas, papier en plastics inmiddels breed gerecycled worden, ligt het voor gevaarlijke afvalstromen die Indaver beheert, lastiger. Met ons Indaver Molecule Management® kijken we naar de kleinste bouwstenen van chemisch en farmaceutisch afval, namelijk de moleculen. We winnen die op een veilige manier terug. In 2015 werd het Indaver Molecule Management® in België bekroond met FEBEM-award in de categorie ‘beste innovatie- of milieuproject’.

Energie voor 255 000 gezinnen

De warmte die vrijkomt bij de thermische verwerking van restafval benut Indaver zo optimaal mogelijk. De uit afval opgewekte elektriciteit gebruikt Indaver zelf of levert ze aan het elektriciteitsnet. De restwarmte wordt waar mogelijk geleverd aan warmtenetten of andere bedrijven. Jaarlijks komt dit overeen met de energiebehoefte van 255 000 gezinnen. We zoeken ook nieuwe manieren om deze energie af te zetten. Een mogelijkheid zijn energieclusters. Zes bedrijven uit de chemische en logistieke sector in de Waaslandhaven bij Antwerpen, België, ondertekenden in 2015 ‘letters of intent’ voor de afname van de groene warmte van het stoomnetwerk ECLUSE waarvoor Indaver de warmte levert. ECLUSE wordt zo een van de grootste industriële stoomnetwerken in Europa.

Ecologische voetafdruk beperken

We investeren in geavanceerde technologieën om de impact van onze activiteiten op lucht, water en bodem te beperken. Het Duurzaamheidsverslag bevat een overzicht van de meetresultaten van de belangrijkste installaties. We springen spaarzaam om met water en energie en proberen tijdens de verwerking zo min mogelijk grondstoffen te verbruiken, en kostbare grondstoffen te vervangen door een andere of door een afvalstof. In Nederland maken we onze inspanningen om onze ecologische footprint te beperken inzichtelijk via de CO2-Prestatieladder. De CO2-uitstoot die wij in Nederland hebben, wordt ruimschoots gecompenseerd met onze terugwinningsactiviteiten. In Hamburg doen we mee aan een grootschalig programma voor de beperking van de CO2-uitstoot.

Materialenkringloop beveiligen

Schadelijke of gevaarlijke componenten in afval kunnen niet teruggewonnen worden voor hergebruik. Er is daarom een behoefte aan ‘safe sinks’, veilige opslagplaatsen voor ongewenste stoffen. Indaver vangt alle potentieel gevaarlijke componenten op in hoogtechnologische eindverwerkingsinstallaties en beschermt zo de materialenketen. De fysicochemische installaties op de vestiging van Indaver in Antwerpen verwerken industriële, vloeibare en vaste, anorganische afvalstoffen. Ze kregen in 2015 een nieuwe naam:  IndaChem Liquids  en IndaChem Solids.

Duurzaamheidsrapport

Het Duurzaamheidsrapport 2015 is beschikbaar via de website van Indaver, in digitaal format. De PDF is interactief: u kunt door te klikken navigeren in het document, de weg vinden naar externe links of naar andere (regionale) websites van Indaver.

Share this page