Indaver garandeert een efficiënte en duurzame verwerking van PFAS met oog voor mens en milieu

99,9999% efficiëntie om PFAS te vernietigen in draaitrommelovens, vuilvracht in het lozingswater op jaarbasis minder dan 2 kg

 

Indaver biedt al 35 jaar oplossingen voor gevaarlijk afval. Wij stellen bij onze activiteiten steeds veiligheid, mens en milieu voorop. Ook bij de verwerking van PFAS houdend afval zetten we in op de best beschikbare technieken en verlenen we onze medewerking aan wetenschappelijk onderzoek om dit type afval te vernietigen en zo uit onze maatschappij te weren. We doen dit steeds in lijn met de vergunningen. Indaver is steeds in alle transparantie haar monitoring- en rapportageverplictingen nagekomen naar de bevoegde agentschappen en de overheid. De inspectiediensten voeren ook regelmatig zelf checks uit op de luchtemissies en op het lozingswater.

De voorbije periode is er heel wat voortschrijdend inzicht  op vlak van PFAS.

Dankzij onze robuuste verwerkingsmethodes en nieuwe investeringen blijven we slagen in onze opdracht om PFAS te vernietigen in lijn met de zeer strenge nieuwe normen. De draaitrommelovens vernietigen PFAS-moleculen met 99,9999% efficiëntie. Dit wordt bevestigd door metingen op de luchtemissies. De nieuwe aangescherpte vergunningsvoorwaarden op het lozingswater leiden tot een maximale vuilvracht van 2 kg op jaarbasis. Voor de component PFOS zal de lozing minder dan 10 gram op jaarbasis bedragen. Indaver slaagt dus in haar missie om op een duurzame en veilige manier een oplossing te bieden voor gevaarlijke afvalstoffen in onze maatschappij. 

Lees hier het volledige bericht.

Share this page