Indaver biedt ruimte voor verdere verduurzaming

Indaver heeft de zogenaamde hoeveelheidsverplichting in het contract met OLAZ laten vervallen. Deze verplichting werkte belemmerend in verdere verduurzaming van het afvalbeheer. In het verleden kon Indaver de deelnemende gemeenten laten betalen ook voor de te weinig geleverde hoeveelheden brandbaar restafval ten opzichte van de contractueel vastgestelde hoeveelheden. Al jaren hebben wij als Indaver deze betaling niet laten plaatsvinden en nu is dit ook contractueel aangepast. Het sluiten van materiaalkringlopen is een van de speerpunten van Indaver; de nieuwe contractuele situatie draagt daartoe bij omdat het gemeente de gelegenheid geeft het gescheiden inzamelen van afval verder te stimuleren. Indaver stelt al haar expertise beschikbaar aan de Zeeuwse gemeenten om samen de gewenste inhaalslag te maken.

Share this page