Indaver ARP twee jaar vrij van verzuimongevallen

Bij Indaver ARP hebben de laatste twee jaar geen verzuimongevallen plaatsgevonden. Hoewel er zeer complexe werkzaamheden op de locatie in IJmuiden hebben plaatsgevonden op het gebied van onderhoud en operatie, hebben zich zowel onder eigen als ingehuurd personeel geen verzuimongevallen voorgedaan. Door goede voorbereiding en preventief werken kon Indaver ARP ad-hoc situaties vrijwel voorkomen. Dankzij gedegen training en juiste instructies gaan operators ten alle tijden op een goede manier met veiligheid om. Het management accepteert onder geen beding een onveilige werkwijze of werksituatie. Risico’s worden zorgvuldig ingeschat en beperkt door continu overleg; niet alleen tussen management en operators, maar juist ook tussen Indaver ARP en ingehuurde firma’s. Door deze werkwijze minimaliseert Indaver ARP stilstandtijden en zorgt voor voldoende tijd voor onderhoudswerkzaamheden. Interne en externe evaluaties leiden tot aanpassingen zodat medewerkers in een veilige omgeving werken met praktische processen en minimale administratieve taken. Indaver ARP bedankt de medewerkers en alle partijen die een bijdrage geleverd hebben aan dit succes; gezamenlijk zetten we deze lijn in de toekomst voort!

Share this page