Duurzaamheidsrapport: de bijdrage van Indaver aan onze planeet

We willen een veilige en schone planeet. Maar een duurzame wereld is enkel mogelijk als we slim en zorgvuldig omgaan met ons afval. We winnen er materialen en energie uit en gebruiken ze in de circulaire economie.Tegelijkertijd weren we gevaarlijke componenten uit de materiaal- en voedselketen. We zeggen daarbij steeds openlijk welke onze impact is op onze omgeving. Dát is de rol die Indaver speelt in het script van de circulaire economie. U leest het in ons nieuwe Duurzaamheidsrapport.

Enabler en gatekeeper

In de circulaire economie worden materialen steeds opnieuw hergebruikt in een gesloten, veilige kringloop. Afval is een rijke grondstof. Wij weten dat het primaire grondstoffen kan vervangen als er slim mee wordt omgegaan. Daarom telt in een duurzame circulaire economie niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van recycling. De kwaliteit en de veiligheid van producten mogen niet in gevaar komen. De huidige mechanische recyclingmethoden moeten aangevuld worden met nieuwe technieken voor chemische en thermische recycling die materialen tot hun basisbouwstenen kunnen afbreken. Van die bouwstenen worden dan nieuwe, hoogwaardige producten gemaakt. Schadelijke materialen die  niet kunnen worden gerecycled, vernietigen we in onze hoogtechnologische installaties. Dat is de rol die Indaver voor zichzelf ziet in de de circulaire economie:  waarde creëren uit afval door er hoogwaardige materialen en energie uit te halen. Zo zijn we de enabler (facilitator) van de circulaire economie. Maar we zijn er ook de gatekeeper van, de poortwachter, : we voorkomen dat er schadelijke stoffen in de materialen- en voedselketen terechtkomen.

Samenwerking en nieuwe technologieën

De circulaire economie kan enkel verder vorm krijgen door samenwerking en door nieuwe technologieën. Daarom investeren we voortdurend in beide. We stimuleren industriële symbiose, waarbij grondstoffen worden gerecupereerd uit het afval van één bedrijf om te worden gebruikt in de productieprocessen van een ander bedrijf. We investeren in de technologische innovatie die nodig is om kringlopen te sluiten.

Helder in beeld

In ons jaarlijks Duurzaamheidsrapport brengen we verslag uit van de manier waarop Indaver haar rol in de circulaire economie heeft ingevuld het voorbije jaar. Duurzaamheid zit namelijk verankerd in ons bedrijf, niet alleen in onze activiteiten, maar ook in onze technieken en processen.  Met mooie casestudies, cijfers en infographics brengen we het verhaal van onze inspanningen om onze impact op mens en milieu te verkleinen. Zo illustreren we hoe we bijdragen aan een veiligere en schonere wereld.

Pijlers van duurzaamheid

Het Duurzaamheidsrapport is logisch opgebouwd aan de hand van vijf P’s: Policy, People, Planet, Prosperity en Partnerships. In Policy lichten we toe hoe we onze rol in de circulaire economie geïntegreerd hebben in onze bedrijfsvisie en in onze bedrijfsprocessen. In People tonen we aan hoe we de juiste oplossingen afleveren omdat we investeren in de veiligheid en de expertise van onze mensen. We willen talent aantrekken en ontwikkelen en onze mensen steunen zodat ze gemotiveerd en betrokken blijven. Het hoofdstuk Planet laat u van dichtbij kennismaken met de manier waarop we onze rol in de circulaire economie realiseren, in teksten en cijfers en aan de hand van concrete projecten en installaties. In Prosperity lichten we ons model voor waardecreatie en duurzame groei toe. Dat modelis gestoeld op efficiëntere processen, organische groei en baanbrekende innovaties. De circulaire economie steunt op samenwerking. In Partnerships staan we stil bij de partnerschappen die wij daartoe vormen.

Duurzaamheidsdoelen

Iedereen wil in een veilige en schone wereld leven. Er is een globale partnerschap om de wereld leefbaar te maken en te houden voor iedereen: de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ondernemingen als Indaver leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van deze duurzaamheidsdoelen. Uit de 17 doelen kozen wij er 8 waar ook Indaver een belangrijke rol kan spelen. Aan de hand van icoontjes doorheen het rapport geven we aan hoe de initiatieven en activiteiten van Indaver aansluiten bij de SDG’s. 

Website

U kunt ons Duurzaamheidsrapport raadplegen via de website of downloaden in PDF-vorm. In een handige flyer hebben we ook de meest in het oog springende cijfers en feiten over Indaver in 2016 bijeengebracht. Ook deze kunt u downloaden via de website.

Share this page