Circulaire economie moet inzetten op duurzaamheid en waardecreatie

België, Duitsland en Nederland zijn koploper op het vlak van de circulaire economie en energie-efficiëntie. Het was dus geen toeval dat we de mogelijkheid kregen om tijdens het staatsbezoek van de Duitse president Joachim Glauck aan de Belgische president en Koning Filip de rol van afvalbedrijven in de circulaire economie toe te lichten.

Chemiecluster in de Antwerpse haven

De Duitse president Glauck en de Belgische Koning Filip namen in Antwerpen deel aan een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het havenbedrijf over het belang van de chemie in de Antwerpse haven. Antwerpen is het grootste geïntegreerde chemiecluster van Europa, mede door de verbondenheid met de chemische industrie in het Rijn- en Ruhrgebied. Duitse ondernemingen als BASF of Bayer, die ook klanten van Indaver zijn, hebben al heel lang een productievestiging in Antwerpen en de Duitse chemiesector investeert sterk in België.

Samenwerking

Het staatsbezoek van president Glauck focuste onder andere op het belang van de samenwerking tussen de Duitse en de Belgische chemische industrie, en daarbij was er veel oog voor de circulaire economie. Zowel president Glauck als Koning Filip toonden bijzondere interesse en stelden gerichte vragen. Waar staan België en Duitsland op dit vlak? Wat is er nodig om de circulaire economie voort te ontwikkelen en welke rol kunnen beleidsmakers spelen? Hoe ziet het kostenplaatje eruit?

Indaver is betrokken partij

In de chemische cluster in Antwerpen dienen producten en bijproducten van het ene bedrijf als grondstof voor het andere. Warmte die vrijkomt, wordt gebruikt als energie in andere processen. De warmte die gegenereerd wordt door de thermische verwerking van afvalstoffen wordt gedeeld via gemeenschappelijke netwerken. In al deze processen is een afvalbedrijf als Indaver betrokken partij. We konden tijdens het rondetafelgesprek onze rol toelichten.

Materialen

Hoogtechnologische afvalbedrijven als Indaver vernietigen ongewenste of gevaarlijke componenten in afval of neutraliseren ze. Zo houden ze voor de circulaire economie de materialenkringloop zuiver. Indaver wint ook materialen terug uit afval, met chemische en thermische recyclingtechnieken waarbij ook organische materialen tot hun basisbouwstenen kunnen worden afgebroken om opnieuw te worden ingezet voor de aanmaak van nieuwe producten die in kwaliteit niet te onderscheiden zijn van de producten afkomstig van primaire grondstoffen.

Europese ambities

De warmte die vrijkomt bij de verwerking van restafval dat niet meer te recyclen is, gebruikt Indaver zelf maar levert ze ook steeds vaker aan buurbedrijven, getuige het industrieel warmtenetwerk ECLUSE waarvoor Indaver de warmte zal leveren, dat het grootste in Europa zal worden. Het past bij de Europese ambities van een bedrijf als Indaver dat ook in Duitsland, tot verrassing van de aanwezigen, de marktleider voor de verwerking van gevaarlijk afval is.

Innovator

De circulaire economie zet zowel in op duurzaamheid (maximale recycling en minimale risico’s) als op waardecreatie (financiële en kwalitatieve doelstellingen). Duitsland, België en Nederland zijn al kampioen in het recyclen. We kunnen ook een trekkersrol spelen in het realiseren van de circulaire economie. We hebben er de infrastructuur en de kennis voor en de chemie kan een belangrijke rol in spelen als innovator en afnemer van deze nieuwe grondstoffen. 

Share this page