CEO Paul De Bruycker: Hoopvolle vooruitzichten voor een duurzame toekomst

Een concreet Europees actieplan voor de circulaire economie en een bindend klimaatakkoord maken duidelijk hoe hoog de inzet is om onze planeet leefbaar te houden. Het is ook meer en meer duidelijk welke actieve rol afvalbeheersbedrijven daarin kunnen spelen. Het jaareinde is een moment om terug te blikken op wat gepresteerd is, maar vooral om vooruit te kijken.

 

Europa voor de circulaire economie

Begin december heeft de Europese Commissie haar actieplan voor de circulaire economie voorgesteld, dat de transitie van Europa naar een circulaire economie wil stimuleren. Het doel is om de materialenketen te sluiten door duurzamere productie en consumptie, recycling en hergebruik. Het plan bevat doelstellingen en maatregelen voor de hele kringloop, van productie en consumptie tot afvalbeheer en het vermarkten van secundaire grondstoffen. Zo zal het storten van afvalstoffen op termijn sterk beperkt moeten worden, daardoor krijgen recyclage en waste-to-energy kansen om verder te groeien. Zodat materialen en energie optimaal kunnen teruggewonnen worden. Een belangrijke stap om de circulaire economie mogelijk te maken.

Knowhow delen

In deze ontwerp- richtlijn formuleert de EU voor het eerst duidelijke doelstellingen om te evolueren naar een circulaire economie. België, Nederland en Duitsland behoren op het vlak van duurzaam afvalbeheer al tot de beste leerlingen van de Europese klas. Niet toevallig zijn wij sterk actief in die landen en hebben we onze bijdrage geleverd. Wij kunnen ook de andere lidstaten ondersteunen met onze knowhow en onze ambitie om te groeien. Wij zijn een ambitieus Europees afvalbeheersbedrijf dat meer dan 5 miljoen ton verschillende soorten afval voor zijn klanten beheert. We behandelen afval in gespecialiseerde installaties, met steeds als doel zoveel mogelijk energie en producten terug te winnen die kunnen gebruikt worden in de kringloop. In Ierland plannen we de bouw van een tweede waste-to-energy installatie, zo helpen we ook daar mee de Europese doelstellingen te realiseren.

Afval wordt secundaire grondstof

De strategie van de Europese Commissie zet ook sterk in op het stimuleren van industriële symbiose, waarbij uit het afval van het ene bedrijf secundaire grondstoffen worden geput voor de productie van een ander bedrijf. De producten die ontstaan uit secundaire grondstoffen moeten dezelfde hoogstaande kwaliteit hebben als producten uit zuivere en onbewerkte grondstoffen. Dit is essentieel om de circulaire economie te realiseren op een duurzame manier. Indaver is met haar expertise en nauwe samenwerking met heel wat bedrijven een goede partner om daarbij te helpen en doet dit met haar Molecule Management, waarbij ze tot op moleculair niveau uit chemisch afval componenten terugwint zodat ze opnieuw kunnen ingezet worden.

Bewaker van de materialenketen

Net omdat materialen hergebruikt worden, is het essentieel om te waken over de veiligheid van deze kringloop. Indaver heeft een rol als bewaker van een zuivere materialenketen, via de thermische verwerking met terugwinning van energie voor stoom- en stroomproductie (waste-to-energy). Wij vernietigen of isoleren zo ongewenste en gevaarlijke stoffen uit afvalstromen of slaan ze veilig op. Zo blijven ze uit de materiaal- en voedselketen. Bovendien streven we ook daarbij naar een maximale recuperatie van materialen en energie.

Ambitieus klimaatakkoord

In de aanloop naar Parijs dienden bijna alle deelnemende landen een plan in om de uitstoot te verminderen. De Europese Unie beloofde bijvoorbeeld om tegen 2030 de uitstoot van CO2 te verminderen met 40 procent, 27 procent van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen en 27 procent meer energiezuiniger te leven. Op de valreep van 2015 kan de wereld een ambitieus en bindend klimaatakkoord voorleggen. Een akkoord dat onze toekomst veilig moet stellen door de CO2-uitstoot drastisch te beperken en de opwarming van de aarde onder de 2 – en liefst 1,5 – °C te houden. Duurzaam afvalbeheer is één element in de lange keten van aanpassingen aan onze manier van produceren en consumeren die nodig zijn om de aarde leefbaar te houden. 

Sleutelrol voor afvalbedrijven

Afvalverwerkingsbedrijven als Indaver hebben een sleutelrol te spelen in het realiseren van een duurzame circulaire economie én het realiseren van de ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het beheren van producten op het einde van hun leven zal altijd belangrijk blijven, vooral als we wensen ze terug om te zetten in waardevolle grondstoffen. We moeten wel onze businessmodellen afstemmen op de behoeften van de klant in de circulaire economie. We kunnen niet verwachten dat de circulaire economie er morgen is. Maar de ontwikkelingen op het einde van 2015 geven ons hoop dat als we toegewijd blijven aan duurzaamheid en als we als samenleving de moed hebben om ambitieuze kwantitatieve én kwalitatieve doelstellingen voorop te stellen, we succesvol zullen zijn.

We kijken samen met jullie hoopvol uit naar 2016 én de toekomst.

Share this page