Duurzame zuivering van uw afvalwater

Milieuverantwoorde afvalwaterlozing

Het lozen van afwater mag het milieu niet schaden. De centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie van Indaver in Terneuzen is zo grondig dat het afvalwater na zuivering verantwoord geloosd kan worden op de Westerschelde.

Stapsgewijze waterzuivering

De waterzuiveringsinstallatie van Terneuzen omvat minimum een twee-fasen proces: een voorzuivering en een biologische behandeling (met UF-MBR).

Voorafgaaand aan bovenstaand proces zijn er diverse voorbehandelingsmogelijkheden.

In Terneuzen, biedt Indaver voorbehandelingstechnieken voor slibontwatering en ook voor metaalhoudend afvalwater aan. De site beschikt over een olie-water scheidingsunit, een unit voor actief kook filtratie en een vacuüm stoominstallatie om diverse stoffen te scheiden (metalen, zouten, organische stoffen). Deze techniek is gebaseerd op verschil ik kookpunt.

In haar on-site laboratorium analyseert Indaver dagelijks monsters voor lozing en voldoet ruimschoots aan de lozingsnormen.

Share this page

Contact

Bas Wesdorp
Head Waste Water Purification
t +31 115 67 88 20