Intelligente afvalbeheersystemen en gespecialiseerde afvalverwerkingsinstallaties

Zowel voor de industrie als voor gemeenten is afvalbeheer een relevant onderwerp. Afvalbeheer is voor hen echter geen kerntaak, zeker niet waar het om bijzondere afvalstromen gaat.
Indaver heeft een duidelijke strategie: wij ontwikkelen intelligente afvalbeheersystemen en gespecialiseerde installaties die wij duurzaam beheren en exploiteren.
Voor ons is afvalbeheer dé kerntaak. Wij verwerken gevaarlijk en niet gevaarlijk afval in geavanceerde installaties, zowel voor de industrie als voor gemeenten.
Wij bieden de service van een compleet aanbod aan duurzaam, economisch verantwoord afvalbeheer.

Aanvullende specialismen in afvalverwerking

Onze aanvullende, speciale diensten hebben voor het gros van onze klanten een hoge toegevoegde waarde. Denk aan de zeer gespecialiseerde slibontwatering van Indaver Impex. Deze voorziet onder meer in een 24/7 dienstverlening om de continuïteit van uw productie te ondersteunen. Tankcleaning is eveneens een specialisme waar Indaver haar klanten mee ontzorgt. De verwerking van afvalwater is zo grondig dat het gereinigde water op het riool geloosd mag worden. 

Al deze diensten gaan uit van een duurzame aanpak met waar mogelijk hergebruik van materialen of herwinning van energie. Zo draagt Indaver bij aan de klimaatdoelstelling van Nederland.

Share this page