Terugwinning van materialen tot op moleculair niveau

Het sluiten van de materialen- en energiekringloop staat bij steeds meer industriële bedrijven in de schijnwerpers. De schaarste aan primaire grondstoffen is hier zonder meer debet aan. Reststromen worden steeds vaker gezien als potentiële grondstoffen, tot op moleculair niveau.
Met een beheer over jaarlijks ruim vijf miljoen ton afvalstoffen weet Indaver hoe de Europese reststoffenmarkt werkt. En wat de waardevolle herwinbare materialen zijn.

Hoogwaardige cradle-to-cradle

Voor het verwerken van deze complexe, vaak gevaarlijke reststromen tot nieuwe grondstoffen is specialistische kennis noodzakelijk. Investeringen zijn niet gering. De grotere onafhankelijkheid van (primaire) grondstofmarkten en de opbrengst van herwonnen grondstoffen, maken dergelijke projecten toch interessant.
Samen met grote industriële klanten zet Indaver Molecule Management ‘closed loop’ projecten op. Het doel is materialen terug te winnen uit reststromen van industriële processen. Bij voldoende volume kan Indaver een recycle-installatie in de nabijheid van de productielocatie van een industriële partner plaatsen. Daarmee kan fors bespaard worden op logistieke kosten. De teruggewonnen materialen en opgewekte energie worden hergebruikt binnen het productieproces van de klant of van omliggende bedrijven.

Regeneratie zoutzuur

Indaver ARP (Acid Recycling Plant) herwint al tien jaar lang bij Tata Steel zoutzuur van de drie beitsbanen. Zoutzuur wordt gebruikt om na het walsen van de staalplaten de roest te verwijderen. De roasting-oven van Indaver ARP – geplaatst bij Tata Steel in IJmuiden – oxideert het vervuilde beitszuur. Hieruit ontstaat geregenereerd zoutzuur en ijzeroxide. Beide zijn voor 100% geschikt voor hergebruik als grondstof in de staal- en pigmentindustrie.

Share this page