Kunststofrecycling volop in de schijnwerpers

Kunststof vormt een belangrijke reststroom én is heel geschikt om te recyclen. Nederland heeft hoge ambities voor kunststofrecycling. Om de recycledoelstelling te behalen zijn in de Raamovereenkomst Verpakkingen (2013) de doelen, processen en rollen verder aangescherpt. De belangrijkste wijziging is de ketenverantwoordelijkheid die de gemeenten sinds 1 januari 2015 hebben gekregen. Niet alleen het inzamelen, maar ook de overslag, het sorteren en vermarkten behoort nu tot hun taken. Over het algemeen geen dagelijks werk voor een gemeente.
Bovendien vervalt de vaste vergoeding per ingezamelde ton kunststof flessen, flacons en plastic folies (KFF+). Er komt een vergoeding voor iedere gesorteerde ton kunststof die voldoet aan de gestelde DKR norm.

Indaver ervaringsdeskundige in kunststofsortering

België zamelt al jaren PMD in: Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Maar liefst 85% van deze PMD-fractie wordt gesorteerd in heel zuivere (mono)stromen (tot 99% zuiverheid). Dat levert hoge(re) marktwaarden op. Zo is de opbrengst van gesorteerde ferro en non-ferro (blik) vóór verbranding fors hoger dan de opbrengst van metaal uit bodemassen ná verbranding. Niet alleen die zuivere sortering, ook de hogere milieuwinst en lagere afvalbeheerkosten maken het interessant om blik toe te voegen aan de kunststoffractie.
Indaver combineert haar kennis van de Nederlandse KFF+ met twintig jaar ervaring met het succesvolle Belgische PMD inzamelmodel. Die kennis stellen wij graag ter beschikking van Nederlandse gemeenten.

Indaver investeert in sorteren

In 2013 heeft Indaver fors geïnvesteerd in de uitbreiding en modernisering van de PDM sorteerinstallatie in Willebroek, onder de rook van Antwerpen. Deze installatie heeft nog vrije capaciteit en is een interessante optie voor Nederlandse gemeenten.
 

Share this page