Goed scheiden van organisch afval loont

We noemen het afval maar iedereen weet dat GFT- en groenafval uiterst nuttig kunnen zijn, mits goed gescheiden aangeleverd. En in dat laatste valt nog een wereld te winnen. Zo bevat de gemiddelde minicontainer met huishoudelijk restafval nog steeds zo’n 40% groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval). Gemeenten die in staat zijn om meer GFT- en groenafval gescheiden in te zamelen, boeken niet alleen milieuwinst en een beter afvalscheidingsresultaat, maar besparen ook direct kosten. Verbranden is immers duurder dan composteren en vergisten

Indaver sluit de materiaalkringloop voor GFT- en groenafval

GFT- en groenafval kunnen op meerdere manieren nuttig worden toegepast. Denk aan compostering, verbranding (van biomassa) in biomassacentrales en vergisting.
Indaver beschikt over efficiënte composteerinstallaties waar wij jaarlijks circa 400.000 ton GFT- en groenafval verwerken. Daarnaast werken wij ongeveer 15 procent van de groenafvalstroom op tot biomassa. Afhankelijk van de reststroom (droog of nat) zetten wij in op productie van biomassa. Deze is bedoeld als brandstof voor het opwekken van groene stroom in biomassacentrales. Of we kiezen we voor vergisten, gecombineerd met composteren. In juni 2014 hebben we Bio Power Alphen geopend, een nieuwe, multifunctionele vergistingsinstallatie voor GFT-afval. Het organisch afval wordt hier hoogwaardig gecomposteerd en vergist, wat groen gas en vloeibare CO2 (voor glastuinbouw) oplevert.

Duurzame uitgebalanceerde oplossing

Indaver is op het gebied van het GFT-, groen- en foodafval marktleider in Zuidwest-Nederland. We hebben partnerschappen gesloten met bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie. We ontwikkelen, plaatsen en beheren vergistinginstallaties bij AGF*-verwerkende bedrijven, afgestemd op de specifieke samenstelling van de vrijkomende reststromen.
Voor gemeenten zetten wij onze expertise in op het gebied van duurzame verwerking van GFT- en groenafval. Samen met gemeenten streeft Indaver naar een duurzaam evenwicht tussen de gewenste milieuwinst en betere recyclingresultaten aan de ene kant, en een verantwoorde kostenbeheersing anderzijds.

* aardappelen, groente en fruit

Share this page

Contact

Jan van den Heuvel
Senior Account Manager
t +31 78 6306 723