Restafval blijft waardevol

Ondanks alle inspanningen om huishoudelijk afval zo goed mogelijk te scheiden, blijft er altijd restafval over. Afvalenergiecentrales (AEC’s) geven toch nog waarde aan dit afval. In deze AEC’s wordt het restafval verbrand. De warmte die hierbij ontstaat, wordt vervolgens teruggewonnen en omgezet in energie. 

Waste-to-energy

Afvalverbranding gecombineerd met energieopwekking, ook waste-to-energy genoemd, maakt dat het laatste restafval goed te benutten is als energiebron. Deze duurzame energieopwekking is een waardevol alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen. Ook op dit gebied zet Indaver in op een energie-efficiënte werkwijze gecombineerd met de laagst mogelijke CO2-uitstoot.

Ultramoderne Afvalverbranding Zuid-Nederland

Afval omzetten in energie is een vak apart. Indaver is mede-eigenaar van de ultramoderne Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) in Moerdijk. Deze installatie verbrandt jaarlijks zo’n 1 miljoen ton huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval. Het rendement ligt aanzienlijk hoger dan bij traditionele verbrandingscentrales. Dit komt door de koppeling met de naastgelegen warmtekrachtcentrale en slimme combinaties met andere bedrijven in de buurt. De opgewekte energie is voldoende om ruim 200.000 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

Daarnaast produceert AZN gips, bodemas en vliegas, die na bewerking geschikt is voor de bouwsector.

Indaver heeft verder een aantal contractposities bij grote afvalverbranders in Nederland en beschikt over locaties om het restafval over te slaan in bulkcontainers of spoorwegwagons.

Afvalverwerkingsinstallaties Doel en Meath

Zowel in België als in Ierland is Indaver marktleider in het thermisch verwerken van niet-gevaarlijk restafval. Hoogtechnologische verwerkingsinstallaties in Doel (België) en Meath (Ierland) behoren tot de absolute top in hun vakgebied.

 

Share this page

Contact

Marcel Coenen
Key Account Manager
t +31 78 6306 772