Gevaarlijk afval veilig verwerken

Industrieel afval kan in sommige gevallen een gevaar opleveren voor mens en milieu en moet verbrand worden. Indaver heeft veel kennis opgebouwd in de verwerking van chemische en farmaceutische reststromen die niet voor recycling in aanmerking komen. Veiligheid en een zorgvuldige, volledige vernietiging van dit materiaal heeft bij Indaver de hoogste prioriteit. Zij weet dit te combineren met een substantiële energieterugwinning uit de thermische verwerking in de gespecialiseerde draaitrommelovens.
Het regulier industrieel afval verwerkt Indaver in de roosterovens

Draaitrommelovens in Antwerpen, Biebesheim en Hamburg

In Antwerpen staan twee draaitrommelovens die industrieel afval verwerken en een derde, MediPower, die medisch afval behandelt, elk met een capaciteit van 45.000 ton. De drie installaties kunnen elkaar vervangen.
In Duitsland beschikt Indaver over twee draaitrommelovens in Biebesheim en nog eens twee in Hamburg. Ook deze installaties zijn specifiek geschikt voor de volledige verbranding van gevaarlijk industrieel afval. Zij verwerken jaarlijks circa 240.000 ton gevaarlijke afvalstoffen.
De draaitrommelovens produceren temperaturen tussen de 1000 en 1200°C. In de naverbrandingskamer branden deze afvalstoffen volledig uit.

Speciale opslag- en verwerkingsmogelijkheden

De afvalstoffen kunnen zowel in bulk, in vaten, vloeibaar als viskeus aangeleverd worden. Indaver levert ook bijzondere diensten ten aanzien van gevaarlijke stoffen die geen opslag verdragen. Voorbeelden zijn directe injectie in het verwerkingsproces en een losterminal voor zeer explosieve metaalalkylen.

Energieopwekking gevaarlijk afval

De stoom die vrijkomt tijdens de thermische verwerking gebruikt Indaver voor verwarming van eigen gebouwen en voor de eigen installaties. Ook bedrijven uit de omgeving nemen stoom af. Een krachtige turbine zet de resterende stoom om in elektriciteit. Indaver gebruikt deze zelf en levert de elektriciteit aan het net, goed voor het energiegebruik van 10.000 gezinnen. De vier draaitrommelovens in Duitsland kunnen 20.000 huishoudens van elektriciteit voor zien.

Share this page

Contact voor industriële klanten

Industrial Waste Services Europe
t +32 3 575 67 30
f f +32 3 575 67 99