Duurzame energie uit organisch materiaal

Om duurzame energie op te wekken zijn GFT- en groenafval interessante reststromen. Het houtachtige materiaal werkt Indaver op tot biomassa. Biomassacentrales zetten deze biomassa vervolgens om tot groene energie en vermijden hiermee het toepassen van fossiele brandstoffen.
De natte bestanddelen lenen zich uitstekend voor vergisting. Dit levert biogas op. Indaver werkt biogas op tot aardgaskwaliteit om aan het aardgasnet te leveren. Ook zetten we biogas om naar elektriciteit.
Organisch afval is dus bron voor duurzame energie en een goed alternatief voor fossiele brandstoffen.

Composteringsinstallatie, vergistingsinstallatie en biomassaverwerkingsinstallatie

Bedrijven produceren hun eigen type organisch restafval, van kippenmest tot groenafval, van industriële voedselresten tot snoeihout. Afhankelijk van de soort organisch materiaal streeft Indaver naar de meest duurzame verwerking. Wij beschikken over composterings-, vergistings- en biomassaverwerkingsinstallaties.
Bio Power, de innovatieve vergistingsinstallatie van Indaver in Alphen aan den Rijn, is een mooi voorbeeld van een goede benutting van natte, organische reststromen.
Deze kan jaarlijks 75.000 ton GFT-afval omzetten in compost, groengas en vloeibare CO2 (voor de glastuinbouw). Daarmee sluit Indaver opnieuw een stuk van de afvalkringloop.

Vergistingsinstallaties op locatie

Voor de voedselverwerkende industrie ontwikkelt Indaver in partnerschap met de bedrijven vergistinginstallaties op locatie. Een voorbeeld is EcoFuels in Well  (Limburg). Samen met Laarakker Groenteverwerking heeft Indaver Bio Energie in 2006 een fabriek ingericht voor de verwerking van vloeibare reststromen met een laag drogestofgehalte tot biogas.
Met dergelijke maatwerkoplossingen brengen wij de verwerking naar de plaats waar een grote en constante aanvoer van organisch restafval ontstaat. De voordelen zijn duidelijk:

  • geen transportkosten voor deze reststroom
  • duurzame energieopwekking die terug het bedrijf ingaat of wordt benut door derden

Stortgaswinning

Op stortplaatsen ontstaat spontane vergisting van het organische materiaal in het stortlichaam. Via gasschachten en –leidingen onttrekken wij het biogas (methaan). Vervolgens zetten wij het om in duurzame energie.
Indaver is altijd op zoek naar nieuwe technologieën om organisch afval nog beter te benutten.

Share this page

Contact

Marcel Coenen
Senior Accountmanager voor vergisting
t +31 78 6306 772